1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
 1. Ameninţări militare convenţionale

Deşi pericolul unui război clasic, al unor agresiuni militare convenţionale este relativ redus, neglijarea unor astfel de riscuri ar putea genera vulnerabilităţi majore la adresa securităţii proprii şi a capacităţii de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor internationale asumate. Se înscriu în aceasta categorie:

 • ameninţări clasice din partea administraţiei şi trupelor militare separatiste faţă de statalitate, integritatea teritorială şi coeziunea deciziei naţionale, ca şi a securităţii naţionale pe diferitele niveluri: a statului, a regiunii limitrofe zonei separatiste, a oamenilor din localităţile situate în stânga Nistrului şi din Tighina.
 • ameninţări de instabilitate a frontierelor în proximitate
 • ameninţarea de scindare a unui stat vecin, cu impact de influenţă direct
 • ameninţarea coeziunii, coerenţei şi eficacităţii structurilor de forţă reintegrare prin absorbirea reprezentanţilor structurilor de forţă din regiunea separatistă
 • ameninţarea controlării structurilor de forţă prin pârghii interne, de către structurile de forţă respective ale altui stat, în condiţiile reintegrării şi absorbirii serviciilor de forţă din regiunea separatistă
 • ameninţarea intrării în structurile de securitate de vârf ale Republicii Moldova a unor persoane loiale altui stat, în condiţiile reintregirii teritoriale şi absorbirii structurilor de forţă separatiste
 • riscul schimbării structurii de vecinătate, pe cale de consecinţă
 • riscul pierderilor teritoriale directe, prin consolidarea independenţei de facto şi recunoaşterea independenţei de jure a regiunii separatiste de către o putere regională urmată de un număr de state, sau prin unificarea regiunii separatiste cu un terţ stat.
 • riscurile ce privesc securitatea si apararea teritoriului
 • riscurile ce privesc securitatea si apararea frontierelor
 1. Ameninţări politice
 • Ameninţări politice legate de conflictul nistrean: existenţa regimului separatist amplifică discrepanţa din cadrul juridic şi instituţional unic al Republicii Moldova, alterând statul de drept şi scoţând o regiune şi locuitorii săi de sub controlul suveran al statului
 • ameninţări legate de separarea sistemului politic din regiunea separatistă faţă de sistemul democratic de tranziţie din dreapta Nistrului
 • ameninţări legate de imposibilitatea garantării, în regiune separatistă, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului consacrate prin instrumente juridice cu conotaţie internaţională şi europeană la care Republica Moldova este parte.
 • ameninţări legate de posibilitatea de răsturnare a regimului politic în Republica Moldova prin metode violente
 • riscul de a altera regimul politic de tranziţie din Republica Moldova, în condiţiile reintegrării
 • riscul discriminărilor pozitive şi favorizării reprezentanţilor regiunii separatiste şi consacrării unor privilegii persoanelor implicate în separatism
 • riscul creării unor părghii instituţional-politice, consacrate constituţional de regimul special al rgiunii separatiste, care să limiteze suveranitatea şi opţiunile de politică externă şi de securitate ale Republicii Moldova.
 1. Ameninţările de natură economică

În virtutea amplasării geopolitice a ţării şi creşterii interdependenţei economiei Republicii Moldova faţă de sistemul economic mondial, crizele economice la scară globală şi regională ori instabilitatea de pe pieţele străine tradiţionale sau de interes prioritar pot avea un impact negativ substanţial asupra economiei statului.

 • Ameninţarea creată de deţinerea intreprinderilor productive ale Republicii Moldova de către un singur stat sau intreprinderi de stat ale unui singur stat străin, afectează capacitatea economică şi ameninţă siguranţa economică a statului, în condiţiile absenţei unei economii alternative aparţinând unui număr divers de

proprietari privaţi din diferite state, interesaţi de activitatea pe baza regulilor de piaţă şi profit.

 • Ameninţarea dată de privatizarea frauduloasă şi monopolul ramurilor economice de către un stat străin sau de către grupări criminale sau mafiote de factură monopolistă.
 • Ameninţările date de monopolizarea proprietăţii private asupra economiei de către un grup restrâns de proprietari, implicaţi în politică, sau aparţinând unui singur partid politic
 • Factorii majori de risc de origine economică la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova sunt generaţi de dependenţa excesivă de un furnizor unic de resurse energetice, controlul sistemelor autohtone de producere şi transport al energiei electrice şi hisrocarburilor de către companii de stat sau reprezentând interesele statului furnizor, cu alterarea pieţei şi a competiţiei şi formarea monopolistă a preţurilor.
 • Riscul criminalizării economiei, prin îmbinarea grupărilor criminale cu clasa politică şi marea corupţie a clasei politice şi corupţia endemică a instituţiilor statului
 • Riscul dependenţei excesivă a bugetului de remitenţe, în condiţiile fluctuaţiilor apropiate ale acestora, odată cu acordarea cetăţeniei statelor occidentale sau altor cetăţenii decât cele ale statelor vecine şi plecarea familiilor şi stabilirea lor în Occident.
 1. Ameninţările de origine socială/societală
 • Ameninţări la adresa sănătăţii naţiunii - consumul de droguri, alcoolismul, răspândirea virusului HIV/SIDA, alte boli contagioase cu pericol sporit pentru societate
 • Ameninţarea depopulării prin efectul demografiei negative, a migraţiei externă a forţei de muncă şi de rata scăzută a natalităţii, constituie o ameninţare la adresa bunăstării, stabilităţii sociale şi politice a ţării.
 • Ameninţările la adresa identităţii şi coeziunii societale - date de persistenţa moldovenismului şi punerea sub semnul întrebării a identităţii, limbii şi istoriei naţiunii majoritare, din dorinţa creării artificiale a unei identităţi diferite; scindarea societăţii, a elitelor pe teme fundamentale; absenţa unei declaraţii de conciliere care să accepte realitatea numelor diferite ale aceleeaşi identităţi româneşti,fapt ce nu afectează statalitatea, suveranitatea sau existenţa statului Republica Moldova şi reface punţile şi legăturile cu statele vecine
 • Ameninţările legate de monopolizarea spaţiului public, informaţional şi media sau dominaţiei excesive a monopolurilor media aparţinând altui stat, în limba altui stat, reflectând cultura altui stat sau a unor unice orientări politice
 • Riscurile apariţiei unor tensiuni interetnice, din cauza nerespectării drepturilor omului, a drepturilor minorităţilor, a apariţiei eventualelor mişcări extremiste şi xenofobe
 • Riscurile apariţiei de tensiuni şi ameninţarea unor revendicări de natură autonomist-separatistă din cauza nerespectării educaţiei în limba minorităţilor

naţionale şi utilizarea limbii unei minorităţi naţionale pentru instruirea majoritară a tuturor minorităţilor şi a alterării identităţii majorităţii

 1. Ameninţări de mediu

Securitatea natională poate fi, de asemenea, pusă în pericol de o serie de fenomene grave, de natură geofizică, meteo-climatică ori asociată, provenind din mediu sau reflectând degradarea acestuia, inclusiv ca urmare a unor activităţi umane periculoase, dăunatoare sau iresponsabile. Între acestea, se pot înscrie:

 • catastrofele naturale sau alte fenomene geo- sau meteo-climatice grave (cutremure, inundaţii, încălzirea globală şi alte modificări bruşte şi radicale ale condiţiilor de viaţă sau care afectează resursele de hrană şi apă);
 • tendinţa de epuizare a unor resurse vitale - hrană, apă;
 • catastrofele industriale sau ecologice având drept consecinţe pierderi mari de vieţi omeneşti, perturbarea substanţială a vieţii economico-sociale şi poluarea gravă a mediului pe teritoriul naţional şi în regiunile adiacente;
 • posibilitatea crescută a producerii unor pandemii.
Loading...