Pin It

1.Definiţii

 • Metodă−modalitategenerală, strategică de abordare, studiere a realităţii
 • Tehnici−forme concrete pe care le îmbracă metodele (există posibilitatea ca una şi aceeaşi metodă să se realizeze cu tehnici diferite)
 • Instrument− mijloc cu ajutorul căruia se realizează “captarea”informaţiei ştiinţifice, a datelor, este cel care se interpune între cercetător şi realitatea studiată

2. Clasificarea metodelor

 • metode cantitative
 • metode calitative

        2.1. Metode cantitative

        Sunt cele mai frecvente şi cele mai cunoscute modalităţi de obţinere a unor volume mari de date din mediul social pentru o ulterioară prelucrare şi analiză statistică.

            Metoda de bazăeste ancheta sociologică,iar instrumentul principaleste chestionarul(pot fi, de asemenea, ghidul deinterviustructurat, fişa de observaţie).

            Toate instrumentele de studiu sunt administrate şi aplicate on-line, iar culegerea şicentralizarea datelor se face automat şi securizat.

                   Sondajul, recensământul–tehnici ale anchetei.

        2.2. Metode calitative

Sunt folosite pentru a obţine date mai bogate în conţinut şi mai de profunzime. Cercetarea calitativădispune de metode, tehnici şiinstrumente de studiu,adaptate la specificul problemei studiate.

Clasificarea metodelor calitative (vezi T.Rotariu):

 • experimentul −provocarea variaţiei unui sau mai multor fenomene într-o situaţie controlată pentru determinarea legăturilor cauzale, confirmarea sau respingerea ipotezelor de cercetare;
 • observaţia−culegerea on-line a informaţiei despre evenimente, fenomene, obiecte, persoane etc.;
 • analiza documentelor−culegerea informaţiei despre evenimente, fenomene trecute, despre urmărilor lor;
 • interviul(individual sau de grup) –discuţie ce presupune folosirea unui ghid de interviu, nestructurat sau semistructurat, aplicat indivizilor, cu posibilităţi de manevrare.

3.Specificul anchetei (I)

1.Tehnicile de realizare a anchetei au un evident caracter standardizat (nu se permit abateri de la schema de realizare stabilită anterior).

2.Ancheta foloseşte, prin definiţie, un chestionar în calitate de instrument de cercetare.

3.Ancheta urmăreşte să satisfacă cerinţa de reprezentativitate a eşantionului în raport cu populaţia incomparabil mai mare (în sens statistic).

4.Pentru asigurarea reprezentativităţii ancheta se realizează pe eşantioane mari.

4.Specificul anchetei (II)

5.Ancheta urmăreşte colectarea unor informaţii relativ simple (datorită numărului mare de indivizi cercetat).

6.Prelucrarea datelor culese prin metoda anchetei presupune folosirea procedurilor statistice standard.

7.Ancheta, prin definiţie, se realizează culegând informaţii de la persoane în mod individual (spre deosebire de interviu, care poate fi şi de grup).

8.Ancheta se realizează, de regulă, cu personal auxiliar (operatori de anchetă sau interviu), nu numaidecât calificat, dar instruit respectiv.

5.Etapele unei cercetări sociologice prin metoda anchetei (de pregătire)

 • Formularea temei, determinarea scopului şi obiectivelor cercetării.
 • Construirea eşantionului sau determinarea populaţiei spre a fi cercetată.
 • Evaluarea costurilor fiecărei operaţii, elaborarea bugetului.
 • Elaborarea instrumentelor (chestionar, fişă de observaţie etc.).
 • Cercetarea pilot şi definitivarea instrumentelor (după necesitate).
 • Stabilirea calendarului şi asigurarea măsurilor de respectare a lui.
 • Asigurarea tuturor mijloacelor şi instrumentelor necesare pentru deplasarea pe teren.
 • Rezolvarea problemelor, pe care le-ar putea întâmpina operatorii pe teren.
 • Asigurarea condiţiilor de cazare, masă şi transport pentru operatori, personal.
 • Stabilirea modului şi mijloacelor de verificare şi control al lucrului operatorilor în teren.
 • Selectarea şi instruirea operatorilor.

6.Etapele unei cercetări sociologice prin metoda anchetei (pe teren)

 • Intervievarea (completarea chestionarelor).
 • Verificarea chestionarelor (de către operatori şi şefii de echipe).

7.Etapele unei cercetări sociologice prin metoda anchetei (finale)

 • Codificarea răspunsurilor (după necesitate).
 • Introducerea datelor.
 • Verificarea datelor şi corectarea greşelilor de introducere.
 • Prelucrarea primară a datelor şi analiza preliminară a rezultatelor.
 • Introducerea de corecţii (după necesitate).
 • Elaborarea rezultatelor şi a raportului final.
 • Prezentarea rezultatelor cercetării.

8.Chestionarul

8.1 Definiţie

Instrument de culegere a datelor prin metoda anchetei sociologice

8.2 Volum :

Numărul de întrebări se determină în modul următor:

 • Problema principală Ase descompune în kdimensiuni A1, A2,...,Ak, care generează în mediu câte mîntrebări;
 • Se introducrfactori complecşi B, C, D,..., necesari

pentru explicarea lui A, sau care prezintă un alt interes

pentru cercetare, fiecare având sdimensiuni a câte

tindicatori;

 • Se adaugăvîntrebări de identificare (variabile personale): sex, vârstă,naţionalitate, ocupaţie, zonă de reşedinţă etc.

Astfel, numărul de întrebări n= k ×m + r ×s ×t + v.

De exemplu: pentru k m r s t 5şi v10primim n160 (normal pentru o cercetare serioasă)

8.3 De întrebări în funcţie de conţinut

 • factuale (elemente de comportament al indivizilor, calităţi fizice etc.);
 • de cunoştinţe (despre cunoştinţele indivizilor);
 • de opinie (despre părerile indivizilor);
 • de control (pentru verificarea acurateţei răspunsurilor).

8.4 Tipuri de întrebări în funcţie de înregistrare a răspunsurilor

 • închise;
 • semideschise;

8.5 Tipuri de întrebări în funcţie de numărul de variabile pe care le generează

 • întrebări ce generează o singură variabilă (sunt întrebările ce necesită o singură variantă de răspuns);
 • întrebări ce generează mai multe variabile (sunt întrebările ce permit mai multe variante de răspuns, fiecare variantă generând o variabilă).

8.6 Structură

 • la început se formulează întrebări ce favorizează comunicarea şi stimulează cooperarea individului;
 • nu se recomandă aşezarea întrebărilor într-o formă logică, unde următoarele întrebări sunt o consecinţă a precedentelor (individul, astfel, este direcţionat spre un răspuns aşteptat, ce nu prezintă opinia lui);
 • întrebările factualese aşează, de regulă, la sfârşit;
 • pentru verificarea sincerităţii sau acurateţei răspunsurilor, pentru depistarea fraudelor unele întrebări pot să se repete într-o formulare schimbată (întrebări de control).

9.Exemplu de cercetare (cantitativă)

Tema:Studentul USM şi berea

Scopul: Studierea popularităţii berii în rândul studenţilor USM (atitudinea studenţilor faţă de bere)

Obiective:

 • De a determina volumul de bere consumat în mediu de către studenţi.
 • De a determina ce fel de bere (sort, ambalaj) preferă studenţii.
 • De a determina unde preferă studenţii să consume berea.
 • De a analiza preferinţele berii în funcţie de sex, origine, venit, vechime de studii.

10.Elaborarea chestionarului

1. Vă place berea?

1) da

2) nu

3) sunt indiferent faţă de ea

2. Câtă bere consumaţi în mediu pe săptămână?

1) mai puţin de o halbă (1/2 litri)

2) 1 -2 halbe

3) 3 -5 halbe

4) 6 -10 halbe

5) mai mult de 10 halbe

 

           BIBLIOGRAFIE