loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

DIP poate fi definit ca un sistem de norme ce reglementează relațiile internaționale.

În acest sens, se invocă următoarele argumente:

  • este un ansamblu organizat de elemente: principii de drept (fundamentale și speciale), norme (convenționale și cutumiare), instituţii și ramuri de drept;

- între elementele sale există legături specifice, astfel încât acestea apar ca un complex unitar şi interdependent;

- între normele DIP există o ordine ierarhică; ele se constituie ca părţi componente ale unei construcţii piramidale, la vârful căreia se găsesc normele imperative.

Prin urmare, sistemul DIP cuprinde un ansamblu de norme juridice şi reprezintă o unitate închegată şi ierarhizată de norme instituite de către subiecții de drept internaţional, care reglementează raporturile internaţionale.

Sistemul DIP cuprinde următoarele elemente:

Norma de drept internațional - regulă de conduită, creată și recunoscută de subiecții DIP ca fiind obligatorie.

Principiul fundamental de drept internațional - regulă de conduită de maximă generalitate, abstractă, impersonală, imperativă, care consfințește valori sociale unanim recunoscute.

Instituția dreptului internațional - ansamblu de norme juridice internaționale, ce reglementează un domeniu restrâns al relațiilor internaționale: determină regimul juridic internațional al unui anumit spațiu (de exemplu, trecerea inofensivă prin marea teritorială) sau se referă la un obiect determinat de reglementare juridică (de exemplu, privilegiile și imunitățile diplomatice).

Ramura dreptului internațional - totalitatea normelor juridice convenționale sau cutumiare, ce reglementează raporturi specifice apărute între subiecții DIP în cadrul unui domeniu mai larg de cooperare internațională, caracterizată printr-un grad înalt de codificare universală (de exemplu, dreptul tratatelor, dreptul mării, dreptul internaţional penal, protecţia internaţională a drepturilor omului etc.).

Sistemul DIP este în continuă dezvoltare și completare.

Loading...