loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Societatea privită ca sistem global are la bază gândirea şi acţiunea omului care, pe de o parte, îi da posibilitatea să se autoreflecte şi reflectându-se pe sine, reflectă întregul univers, iar pe de alta parte îi dă posibilitatea să se dezvolte pe linia progresului istoric. Rezultă prin urmare că societatea este singurul sistem global din univers care are capacitatea de a se autoreflecta şi dezvolta.

Pentru ca să existe şi să se dezvolte, societatea îşi specializează anumite domenii, cărora le încredinţează activităţi specifice care, împreună, concură la scopurile urmărite de existenţă şi progres social.

Un prim domeniu pe care societatea îl specializeaza îl constituie domeniul economic căruia îi sunt încredinţate activităţi privind producerea, circulaţia şi desfacerea bunurilor materiale fără de care societatea n-ar putea să existe şi să se dezvolte.

Un alt domeniu specializat de societate este cel al vieţii spirituale a cărei menire se referă la autoreflectare şi la reflectarea întregului univers pe baza cărora, oamenii acţionează în mod conştient pentru asigurarea dezvoltării sociale.

Domeniul politic se prezinta sub trei aspecte: sistem politic, acţiune politică şi gândire politica, între acestea existând o strânsa interdependenţă.

          Domeniul politic a apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării sociale, în perioada de trecere spre sclavagism, având înca forme incipiente, necristalizate în comunităţile umane anterioare.

Domeniul politic trebuie să slujească, în primul rând, economicului, dar şi societăţii în ansamblu, pentru ca acesta să-şi realizeze finalitatea sa de satisfacere a trebuinţelor umane în condiţii cât mai bune. Aşadar, domeniul politic este necesar pentru viaţa socială în care oamenii acţioneaza conştient pentru ca problemele lor vitale să fie rezolvate în concordanţă cu cerinţele obiective ale progresului istoric.

Loading...