loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

- existenţa unui cadru legislativ, inclusiv o lege fundamentala (constituţoa), în care să fie prevăzute drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului ăi popoarelor, egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor şi popoarelor în a gândi şi a se organiza în mod liber.

- Separarea puterilor în stat prin prevederea că puterea legislativă care, în totalitatea ei, în mod obligatoriu, atât pe plan local cât şi central, să aparţină unui for ales în mod liber de către toţi cetăţenii. Separarea puterilor în stat a apărut ca o necesitate şi ca o garanţie împotriva totalitarismului;

- existenţa unui mecanism politic menit să asigure condiţii pentru exercitarea liberă de către toţi cetăţenii a dreptului de a alege şi a fi aleşi în organele de conducere centrale şi locale ale statului precum: vot universal direct şi secret, un regim politic garantat de lege (parlament, funcţii de conducere etc., care să fie alese);

- dreptul de organizare profesională şi politică liberă, ce trebuie să asigure cel puţin posibilitatea cetăţenilor de a se organiza în asociaţii profesionale cu caracter independent faţă de puterea de stat şi în partide politice, prin care să se garanteze alternativele reale de conducere a ţării.

- existenţa unor mijloace de informare (mass-media), care să se manifeste liber. Prin manifestarea liberă trebuie să se înţeleagă faptul că un organ de informare îşi exercită în mod independent poziţia ce o adoptă, fără ca puterea de stat, îndeosebi, să impună o anumită linie pe baza unei cenzuri.

Loading...