loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Conştiinţa politică constituie o formă a conştiinţei sociale, definindu-se ca un ansamblu de idei, teorii, concepţii politice elaborate, structurate şi sistematizate în doctrine, programe politice, precum şi stări de spirit, sentimente, tradiţii, modalităţi de gândire cu caracter politic existente în societate. Ea reflectă fenomenele şi procesele politice referitoare la raporturile dintre clase, grupuri sociale, dintre partide, cetăţeni şi instituţiile de stat, dintre naţiuni şi popoare. Fiecare societate îşi are propria sa conştiinţă politică. Ea se structureaza în :

a)-conştiinţa comună politică

b)-conştiinţa teoretică

c)-psihologia politică.

  1. a) Conştiinţa comună politică este acea parte a conştiinţei politice creată şi acumulată în mod spontan, pe cale empirică, de oameni, pe baza experienţei si a traditiilor istorice. Ea este difuza, nestructurata, nesistematizată şi are o valoare ştiinţifică limitată, întrucât în cadrul ei precumpănitoare sunt elementele empirice. Conştiinţa comună este conştiinţa de toate zilele sau conştiinţa maselor. Dezvoltarea ştiinţei în rândul maselor atât prin sistemul de învăţământ, prin mass-media dar şi în urma activităţii desfăşurate de partidele politice interesate în ridicarea nivelului lor politic, în vederea însuşirii şi receptării programelor şi doctrinelor lor politice, a determinat restrângerea considerabilă a sferei empirice a conştiinţei comune din cadrul conştiinţei politice.
  2. b) Conştiinţa politică teoretică este componentă ideologică a conştiinţei politice. Ea este elaborată, structurată şi sistematizată în teorii, concepţii, doctrine, programe politice, fundamentând şi promovând interesele, aspiraţiile unei clase, grup social sau ale unei societăţi. Această formă a conştiinţei este în mod conştient şi organizat creată şi difuzată prin mijloace de informare şi comunicaţii în cadrul societăţii. Numai prin această componentă, conştiinţa capătă, de fapt, caracter politic.

La nivelul general al fiecărei societăţi există o conştiinţă politică întemeiată pe valorile fundamentale politice ale acesteia. Într-o formă sau alta, această conştiinţă se regăseşte într-o societate pluripartidistă, în ideologiile şi doctrinele partidelor şi formaţiunilor politice.

c)Psihologia politică cuprinde, prin excelenţă, elementele afective ale conştiinţei-sentimentele, stările de spirit, mentalităţile, obiceiurile. Ea se naşte şi intră în componenţa conştiinţei comune.

Loading...