loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Conform art.1075 CCRM prin contractul de expediţie înţelegem acel contract care este încheiat intre expeditor pe de o parte care se obliga încheie un contract de transport si sa efectueze actele necesare iar daca este prevăzut in contract sa dirijeze acţiunile necesare in vedere efectuării transportării pe contul si in numele celeilalte părţi care este clientul sau in nume propriu al expeditorului iar clientul la rândul sau se obliga sa-i achite pentru serviciile date remuneraţia prevăzută in contract numita comision cit si cheltuielile adăugătoare care au avut loc dar nu au fost prevăzute in contract daca aceste cheltuieli erau necesare pentru atingerea scopului propus.

Acest contract este consensual, sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, cu executare succesiva. Nu se exclude cazul ca el sa aibă un caracter intuito-personae, însă prin lege nu se impune aceasta condiţie.

Contractul dat include in sine un sir de caractere si caracteristici care ar fi atribuite altor contracte aşa ca: contractul de mandat, care prezuma încheierea actelor juridice in numele si pe contul altei părţi; contractul de comision ce denota faptul de a întreprinde acţiuni de transportare in numele clientului; contractul de depozit, când este vorba de depozitarea si păstrarea bunurilor pentru a asigura integritatea lor; contractul de prestări servicii care includ acţiunile materiale de a numără, de a descarcă, de a încarcă; contractul de transport daca expeditorul îndeplineşte si acţiunile de transportare a mărfii ce au o tangenta directa cu statutul sau de activitate.

Elementele contractului:

In calitate de părţi apar expeditorul si clientul unde client poate fi orice PF/PJ care are capacitate civila de a contracta si capacitate deplina de exerciţiu; in

calitate de expeditor pot fi persoanele care desfăşoară o activitate comerciala si din aceste considerente aceasta persoana trebuie sa aibă capacitate speciala, ea poate si o societate comerciala, o organizaţie ne comerciala sau întreprinzător individual. Nu trebuie de confundat contractul de expediţie care este unul complex cu contractele enumerate mai sus deoarece in cadrul contractului de expediţie expeditorul este persoana juridica specializata. Codul civil admite faptul ca in cadrul contractului de transport de mărfuri, daca este menţionat in contract, transportatorul acorda servicii de expediţii.

Obiectul contractului reprezintă prestarea unui complex de servicii care au menirea de a organiza transportarea mărfii, iar daca expeditorul este si transportator atunci de a organiza transportarea mărfii de fapt.

Din aceste considerente putem concluziona ca obiectul contractului de expediţie sunt totalitatea acţiunilor materiale si nemateriale (acţiuni juridice), care sunt îndreptate spre înfăptuirea si realizarea contractului de expediţie pentru a asigura transportarea mărfii.

Forma contractului conform art. 1075 (2) CCRM el se încheie in forma scrisa, si daca este necesar in dependenta de obligaţiunile contractuale ale expeditorului, clientul poate sa-i elibereze procura.

Preţul contractului reprezintă comisionul care este stabilit de către părţi si in unele cazuri in afara de comision, clientul ii compensează expeditorului cheltuielile suplimentare daca nu au fost si nu puteau fi prevăzute la momentul încheierii contractului dar au fost necesare pentru atingerea scopului propus.

Termenul contractului este stabilit de către părţi, el poate fi determinat sau nedeterminat in dependenta de circumstanţe sau de activitatea clientului.

Drepturile si obligaţiile părţilor:

Clientul este obligat sa conform art.1077 CCRM de a pune la dispoziţie expeditorului informaţia necesara in volumul cuvenit si in măsura in care aceasta ii permite înfăptuirea de către expeditor a obligaţiunilor contractuale. Este obligat sa achite comisionul conform art.1085 CCRM in momentul in care expeditorul a predat bunul. Dar daca expeditorul acorda si serviciu de transport, atunci când marfa este gata de transportare se achita preţul convenit.

La înţelegerea părţilor, daca marfa este însoţită si predata către destinatar, poate fi preconizat ca o parte de remuneraţie sa se achite la etapa finala a contractului.

Are dreptul clientul de a fi informat in ce priveşte neajunsurile sau ajunsurile ce ţin de înfăptuirea obligaţiunilor contractuale ale expeditorului; sa-i ceara achitarea prejudiciilor suportate din cauza neinformării sau informării incomplete de care expeditor cu privire la marfa transportata.

Expeditorul este obligat sa îndeplinească indicaţiile clientului cu diligenta art.1076ccrm, deoarece se considera profesionist in domeniu.

Daca este prevăzut, atunci el este obligat sa asigure încărcătura, este obligat sa verifice încărcătura, este obligat sa răspundă pentru prejudiciile aduse clientului in măsura prevederilor contractuale, este obligat sa întreprindă diferite masuri si acţiuni juridice sau materiale in măsura prevederilor contractuale sau in măsura in care ar permite executarea deplina a contractului.

Are dreptul de efectua transportul cu forte proprii (1082ccrm); are dreptul la remuneraţia in afara contractului si are dreptul de a fi informa in măsura necesara pentru a îndeplini obligaţiunile contractuale eficient.

Încetarea contractului in termen sau o data cu executarea obligaţiunilor contractuale sau înainte de termen in cazul rezilierii contractului din iniţiativa sa sau a clientului in dependenta de circumstanţele create.

Loading...