loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Reprezintă un contract de depozit de mărfuri asupra căruia se aplica aceleaşi norme reglementative ca si in cadrul contractului de depozit in măsura in care ele sunt compatibile cu contractul de magazinaj.

Acest contract este oneros, comutativ, sinalagmatic, are caracter intuito- persoane, consensual.

Elementele contractului

Parţi: in calitate de deponent poate fi orice PF/PJ care transmite spre păstrare careva bunuri materiale careva bunuri materiale magazinierului; in calitate de magazinier poate fi doar persoana care acorda servicii de depozit profesionist si are calitatea de întreprinzător in orice forma permisa de lege

Obiectul contractului: sunt mărfurile sau diferite bunuri care reprezintă obiecte obţinute in procesul de producţie si destinate comercializării si se afla in circulaţie libera, in unele cazuri excepţionale pot sa fie si cele aflate in circulaţie restrânsă.

Forma contractului: reprezintă recipisa de magazinaj întocmită in scris, eliberata de către magazinier care are un anumit conţinut conform art.1120 si art.1121 CCRM.

In aceasta recipisa se indica daca deponentul ii permite magazinierului sa amestece bunurile de acelaşi gen si calitate ale deponenţilor iar in cazul dat daca nu este permis in mod expres magazinierul nu are voie sa facă acest lucru (art.1118,alin.(1)).

Termenul contractului: poate fi determinat sau determinabil însă conform art.1129CC, magazinierul nu poate cere ridicarea de către deponent a bunului înainte de 3 luni de la înmagazinare daca nu a fost stabilit un termen anumit sau înainte de termen fără acordul deponentului.

Daca termenul a fost stabilit iar deponentul nu si-a ridicat bunul in termenul dat, atunci magazinierul poate cere rezilierea contractului si ridicarea bunului respectând-se un termen de preaviz de o luna.

Preţul contractului: poate fi stabilit de către parţi sau poate fi tarifar, in acest caz deponentul va fi obligat sa accepte preţul in mod tacit.

Drepturile si obligaţiile părţilor

La întocmirea contractului de magazinaj, magazinierul fiind profesionist in domeniu, trebuie sa informeze in măsură completa deponentul in ce priveste condiţiile de păstrare, cheltuielile adăugătoare cit si daca este cazul înmagazinarea bunurilor determinate prin caracteristici de gen (art. 1118 CCRM).

Atunci când recipisa de înmagazinare se distruge sau se pierde, persoana îndreptăţită trebuie sa anunţe public, declarându-se nulitate recipisei iniţiale si întocmindu-se o alta recipisa conform procedurii speciale a CPCRM, art.1126CCRM.

Magazinierul are dreptul la gaj asupra bunului conform art.1128CC asupra bunului cit timp acesta se afla in posesia sa. Conform art.1130CC magazinierul are dreptul sa înstrăineze bunul la licitaţie

Încetare: conform normelor generale (termenul>3luni)

Loading...