loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Presupune ca o parte numită fidejusor se obligă faţă de creditor sa execute integral sau parţial, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit obligaţia debitorului faţă de creditor.

Fidejusiunea poate fi judecătorească, convenţională, legală.

Fidejusiunea indiferent de felul sau se încheie de fiecare data intre creditor si fidejusor. In urma acestui contract creditorul are dreptul sa ceara executarea obligaţiei debitorului de către fidejusor in acel volum in care este indicat in contract.

Are importanta fidejusiunea in diferite contexte si in diferite contracte unde in calitate de fidejusor poate apărea o PF/PJ sau chiar o instituţie financiara atunci când este vorba de garanţia bancara.

Un tip de garanţie speciala asemenea fidejusiunii este avalul la cec sau la cambie. Poate fi garantata prin aval si avalistul este răspunzător ca si celelalte persoane care sunt obligate prin cec sau prin cambie. Însă diferit de fidejusiune, obligaţia avalistului rămâne sa fie valabila chiar si atunci când obligaţia pe care el a garantat-o devine nula pe când la fidejusiune ea devine nula in cazul declarării obligaţiei principale nule (obligaţia dintre creditor si debitor).

Conform achiziţiei de mărfuri, lucrări si servicii pentru necesităţile statului, ca forma de garantare pentru oferta in ce priveste executarea obligaţiilor contractuale de către ofertant este stipulata cauţiunea care in principiu este o modalitate a fidejusiunii.

caracterele juridice:

cu titlu oneros sau gratuit in dependenta de prevederile contractuale si natura contractului; solemn (se încheie forma scrisa, îndeplinindu-se dispoziţiile legale cu privire la contractul de fidejusiune), conform art.1147CC daca forma scrisa nu este respectata iar fidejusorul îsi executa obligaţia atunci viciul de formă se consideră înlăturat sau epuizat; aleatoriu (sau riscant) fiindcă obligaţiile fidejusorului apare in viitor doar atunci când debitorul nu-si executa obligaţia fata de creditor; accesoriu.

Elementele contractului:

Părţi sunt fidejusorul si creditorul.

Pentru ca contractul de fidejusiune sa fie valabil părţile contractante trebuie sa aibă capacitatea de a contracta si in calitate de fidejusor pot apărea PF/PJ care au capacitate deplina de exerciţiu si corespund cerinţelor legale. Nu pot avea capacitate de fidejusor garant persoanele lipsite de capacitatea de exerciţiu sau care au capacitate restrânsă. In acest caz debitorul poate sa ceara schimbarea unui alt fidejusor.

In afara de aceasta, persoana presupusa fidejusor trebuie sa-si dea consimţământul in toate cazurile de fidejusiune.

Creditorul trebuie sa pună la dispoziţia fidejusorului informaţia completa si veridica in ce priveste obiectul contractului de fidejusiune.

Obiectul sunt totalitatea acţiunilor pe care fidej usorul le promite creditorului ca le va face in numele si pentru debitor in cazul ca debitorul nu-si onorează obligaţiile fata de creditor.

Obiectul contractului trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: sa fie legal; sa se afle in circuitul civil; sa corespunda normelor de etica si morala; sa fie determinat sau determinabil.

Forma contractului, conform art.1147 CCRM este scrisa dar daca fidejusorul executa obligaţia viciul de forma nu se ia in consideraţie.

termenul contratului se stipulează de către părţi si poate fi determinat sau determinabil in dependenta de desfăsurarea contractului si termenii propusi in contractul principal dintre creditor si debitor.

preţul contractului are importanta in contractul de fidejusiune cu titlu oneros si se achita in măsura in care este prevăzut in contract.

Drepturile si obligaţiile parţilor:

In cadrul structurii raporturilor de fidejusiune vom analiza raporturile contractuale dintre creditor si fidejusor si raporturilor contractuale dintre fidejusor si debitor. Raportul dintre creditor si fidejusor:[art.1155 - 1161 CCRM] fidejusorul este obligat sa execute obligaţia debitorului fata de debitor atunci când debitorul nu a executat-o. fidejusorul la cererea debitorului poate sa execute fata de creditor împreună cu debitorul solidar conform art.1156 CCRM. Raportul dintre debitor si fidejusor:[art.1162 - 1165 CCRM] Încetarea fidejusiunii [art. 1166 - 1170 CCRM]

Loading...