loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sistemul informaţional integrat al organelor de drept (în continuare - SIIOD) constituie totalitatea mijloacelor software, hardware, informaţionale, organizaţionale, sistemelor de transmitere a datelor, tehnologiilor de utilizare a lor, normelor de drept şi infrastructurii, destinate pentru susţinerea informaţională a activităţii organelor de drept. Ca rezultat al funcţionării sistemului, se formează resursa informaţională unică a organelor de drept din ţară.

Resursa informaţională a organelor de drept reprezintă o totalitate sistematizată de date despre evenimentele care au loc în sfera de ocrotire a normelor de drept. Resursa respectivă este parte integrantă a Resurselor informaţionale de stat ale Republicii Moldova, şi anume, ale segmentului "Administrarea şi controlul de stat" Noţiuni de bază

În prezenta Concepţie se utilizează următoarele noţiuni şi definiţii: integrarea sistemelor informaţionale ale organelor de drept - unificarea sistemelor informaţionale automatizate ale organelor de drept într-un sistem unic, administrarea fiecărui sistem fiind efectuată individual de către fiecare organ de drept, iar dirijarea metodică a acestora va fi efectuată coordonat, în modul stabilit;

Loading...