loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

PRINCIPIILE DE REALIZARE A POLITICII DE SECURITATE: Responsabilităţii - stabilirea clară a responsabilităţilor referitoare la securitate pentru proprietarii, furnizorii, administratorii şi utilizatorii sistemelor informaţionale; sensibilizării - toate persoanele interesate asupra acestui aspect trebuie informate corect şi oportun;

eticii - elaborarea unor reguli de conduită în utilizarea SI;

pluridisciplinarităţii - metodele tehnice şi organizatorice care trebuie luate în vederea securităţii SI au caracter multidisciplinar şi cooperant;

proporţionalităţii - prevede ca nivelul de securitate şi măsurile de protecţie să fie proporţional cu importanţa informaţiilor gestionate;

integrităţii - securitatea este necesară la toate etapele de prelucrare a informaţiilor (creare, colectare, prelucrare, stocare, transport, ştergere etc.);

promptitudinii - mecanismele de securitate trebuie să răspundă prompt şi să permită o colaborare rapidă şi eficientă în caz de detectare a eventualelor pericole; reevaluării - prevede revizuirea periodică a cerinţelor de securitate şi a mecanismelor de implementare a lor;

Loading...