Tratatul este un acord încheiat în scris între subiecții de drept internațional, în special între state, guvernat de dreptul internaţional, fie că este consemnat într-un instrument unic sau în două sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa (art. 2, Convenţia de la Viena, 1969).

Scopul încheierii sale este de a produce efecte juridice: a crea, modifica sau stinge drepturi şi obligaţii în raporturile dintre subiecții de drept internaţional.