Termenul de ,,tratat”, în sens larg, denumeşte toate actele juridice din această categorie, indiferent de denumirile lor specifice.

1. Denumirile mai frecvente:

 1. a) Tratatul (în sens restrâns) - înţelegere cu caracter politic, economic, mai importantă şi mai solemnă (de pace, neagresiune, bună-vecinătate, de comerţ şi navigaţie).
 2. b) Convenţia - înţelegerea prin care se reglementează relaţiile dintr-un domeniu special al relaţiilor internaţional.
 3. c) Acordul - înţelegere intervenită mai ales în domeniul economic, comercial, financiar, cultural.
 4. d) Pactul - înţelegere intervenită în domenii concrete ale relaţiilor politice dintre state şi cu caracter solemn.
 5. e) Protocolul - poate fi un act accesoriu la un tratat preexistent, încheiat pentru a-l modifica, prelungi, interpreta etc., dar şi o înţelegere de sine stătătoare (a nu se confunda cu protocolul proces-verbal privind dezbaterile unei conferinţe, reuniuni sau cu instrumentul prin care se certifică depunerea instrumentului de ratificare).
 6. f) Actul general - acord multilateral ce stabileşte un anumit regim juridic sau norme într-un anumit domeniu al relaţiilor internaţionale.
 7. g) Statutul - acordul prin care se constituie o organizaţie internaţională sau se stabileşte un anumit regim juridic.
 8. h) Carta - acord prin care se constituie o organizaţie internaţională.
 9. i) Schimbul de note - acord de voinţă prin note sau scrisori identice.
 10. j) Compromisul - acordul de a trimite un litigiu spre soluţionare unei instanţe arbitrale sau judecătorească internaţionale.
 11. k) Modus vivendi - acord temporar (provizoriu) ce urmează a fi înlocuit cu un tratat cu clauze detaliate.
 12. l) Declaraţia - document multilateral prin care se fixează reguli de conduită, modalităţi de acţiune sau puncte de vedere comune ce urmează a deveni reguli de conduită, principii.
 13. m) Gentlemen's agreement - acord în formă verbală (cel de la Londra, din 1946, privind alegerea membrilor nepermanenţi ai Consiliului de Securitate).

 

2. Clasificarea tratatului

După conținutul material:

- tratate-legi, prin care se instituie reguli de drept obiectiv valabile, ce reflectă voințele identice ale participanților;

- tratate-contract, ce vizează realizarea unor operațiuni juridice constând în prestații reciproce între părți, fiecare dintre ele urmărind obiective diferite.

După numărul de participanţi:

- bilaterale, încheiate între doi subiecți de drept internațional;

- multilaterale, la care participă mai mult de doi subiecți de drept internațional.

După termenul de validitate:

- cu termen sau aplicare limitată, 5,10 ani etc.;

- fără termen, de regulă consacră valori fundamentale, precum pacea, codificarea dreptului internațional, dezarmarea etc.;

- cu termen, însă cu posibilitatea prelungirii lor prin tacită reconducțiune, dacă o parte nu-l denunță într-un termen stabilit de acesta.

După posibilitatea de aderare:

- semiînchise, la care pot adera și alte state, cu consimțământul participanților inițiali la acesta;

- închise, participarea la acestea este strict determinată, considerându-se că pentru atingerea obiectivelor anunțate nu este necesară aderarea ulterioară a altor state.

După criteriul formei (procedurii) de încheiere:

- propriu-zise, care sunt încheiate în strictă conformitate cu normele procedurale;

- în formă simplificată, care nu urmează întreaga desfășurare a fazelor de încheiere a tratatelor.

După obiectul de reglementare:

- politice,

- economice,

- culturale,

- în probleme juridice.