După verificarea de către procuror a materialelor cauzei şi adoptarea uneia din soluţiile prevăzute în art. 291 C.P.P., procurorul aduce la cunoştinţă învinuitului, reprezentantului lui legal, apărătorului, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile şi reprezentanţilor lor despre terminarea urmăririi penale, locul şi termenul în care pot lua cunoştinţă de materialele urmăririi penale.

Părţii civile, părţii civilmente responsabile şi reprezentanţilor lor li se prezintă pentru a lua cunoştinţă doar materialele referitoare la acţiunea civilă la care sunt parte. Partea vătămată face cunoştinţă cu toate materialele de urmărire penală. Materialele urmăririi penale se aduc la cunoştinţă învinuitului arestat în prezenţa apărătorului lui, iar la cererea învinuitului – fiecăruia dintre ei, în mod separat.

Materialele urmăririi penale se prezintă cusute în dosar, numerotate şi înscrise în borderou. La cererea părţilor, vor fi prezentate şi corpurile delicte, vor fi reproduse înregistrările audio şi video, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 110 C.P.P. (modalităţi speciale de audiere a martorului şi protecţia lui). Dacă dosarul penal are mai multe volume, acestea se prezintă concomitent pentru a se lua cunoştinţă de materialele respective ca persoana care ia cunoştinţă de ele să poată reveni la oricare din aceste volume de mai multe ori.

Termenul pentru a se lua cunoştinţă de materialele urmăririi penale nu poate fi limitat, însă în cazul în care persoana care face cunoştinţă de materiale abuzează de situaţia sa, procurorul fixează modul şi termenul acestei acţiuni, reieşind din volumul dosarului.

După ce au luat cunoştinţă de materialele urmăririi penale, persoanele care au făcut cunoştinţă pot formula cereri noi în legătură cu urmărirea penală, care se soluţionează conform prevederilor art. 245-247 C.P.P. (înaintarea, termenele de examinare şi soluţionarea cererilor şi demersurilor). După prezentarea materialelor de urmărire penală se întocmeşte un proces-verbal în care se indică numărul de volume şi numărul de foi în fiecare volum al dosarului de care s-a luat cunoştinţă, corpurile delicte, înregistrările audio şi video reproduse. În procesul-verbal se indică ora şi minutele începutului şi sfârşitului luării de cunoştinţă de dosar pentru fiecare zi.

În procesul – verbal se consemnează cererile şi declaraţiile înaintate la desfăşurarea acestei acţiuni, iar cererile scrise se anexează la procesul – verbal şi despre aceasta în el se face menţiune. Despre informarea fiecărei persoane participantă la proces, se întocmeşte proces-verbal separat.( Exemplu: dacă într-o cauza penală figurează mai mulţi învinuiţi, fiecăruia i se prezintă toate materiale din dosar, la fel şi în cazul părţilor vătămate, părţilor civile, părţilor civilmente responsabile şi reprezentanţilor lor). Cererile înaintate după ce s-a luat cunoştinţă de materialele urmăririi penale se examinează de către procuror imediat, prin ordonanţă motivată se dispune admiterea sau respingerea lor şi în termen de 24 ore, se aduc la cunoştinţă persoanelor care le-au înaintat.