Tipărire
Categorie: Drept
Accesări: 310
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Încetarea urmăririi penale este reglementată de capitolul V, titlul I, Partea specială art. 285 C.P.P., care se poate lua în orice moment al fazei de urmărire penală, dacă se constată existenţa unei circumstanţe prevăzute în art. 275 C.P.P., precum şi în cazul în care se constată că:

În cazurile în care fapta bănuitului, învinuitului constituie o contravenţie administrativă, urmărirea penală încetează cu trimiterea cauzei la organul competent pentru a examina contravenţia.

Încetarea urmăririi penale are loc în orice moment al urmăririi penale, dacă se constată existenţa temeiurilor arătaţi mai sus şi poate fi aplicată numai în privinţa unei persoane sau în privinţa unei fapte.

Pentru încetarea urmăririi penale se înaintează procurorului cauza penală cu propunerile organului de urmărire penală. Încetarea urmăririi penale se dispune de către procuror prin ordonanţă din oficiu sau la propunerea organului de urmărire penală.

Ordonanţa de încetare a urmăririi penale trebuie să cuprindă: date cu privire la persoana şi fapta la care se referă încetarea, temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se dispune încetarea şi elementele prevăzute în art. 255 C.P.P.

La încetarea urmăririi penale, procurorul, dacă este cazul, ia totodată măsurile necesare pentru:

Copia de pe ordonanţa de încetare a urmăririi penale se înmânează persoanelor interesate, explicîndu-li-se modul şi termenul de atac. Procurorul, dacă constată că nu este cazul să dispună încetarea urmăririi sau dacă a dispus încetarea parţial, restituie dosarul organului de urmărire penală, cu rezoluţia de a continua urmărirea şi cu indicarea termenului pentru efectuarea acesteia.