1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În principiu, tratatele produc efecte numai faţă de părţi.

Art. 34 din Convenţia de la Viena prevede că ,,un tratat nu creează nici obligaţii, nici drepturi pentru un stat terţ fără consimţământul său”.

Prin expresia ,,efecte faţă de terţi” se înţeleg numai drepturi şi obligaţii ce pot rezulta, dintr-un tratat anume, faţă de terţi, nu avantaje, dezavantaje, interese etc.

Condiţii:

  • prin care statele pot dobândi drepturi în temeiul unor tratate la care nu sunt părţi:
  1. dacă părţile la tratat înţeleg să confere un drept fie statului terţ sau unui grup de state căruia acesta aparţine, fie tuturor statelor;
  2. dacă statul terţ consimte; consimţământul este prezumat în lipsa unei indicaţii contrare, deci poate fi tacit.
  • prin care pentru state pot rezulta obligaţii din tratate la care nu sunt părţi:
  1. a) părţile la tratat să fi înţeles să creeze o asemenea obligaţie prin dispoziţiile tratatului;
  2. b) statul terţ să accepte în mod expres şi în scris.

Загрузка...