Definiţie: sunt căi artificiale, construite în scopul de a spori posibilităţile de comunicare între zonele maritime sau oceanice. Canalele situate pe teritoriul unui singur stat au acelaşi regim ca şi restul teritoriului. Dacă navigaţia pe un canal este de interes internaţional, canalul poate fi supus unui regim internaţional stabilit prin tratate şi caracterizat prin libertatea de navigaţie pentru vasele tuturor statelor, fără discriminare, cu respectarea suveranităţii teritoriale a statului riveran.

Canalul de Suez. Construit în secolul al XIX-lea pe teritoriul Egiptului face trecerea din Marea Mediterană în Marea Roşie şi Oceanul Indian. A fost inaugurat în 1869. Regimul juridic a fost stabilit prin Convenţia de la Constantinopol din 1888. Până în 1956, proprietatea şi administrarea Canalului au aparţinut unei companii anglo-franceze ,,Compania Universală” în temeiul unei concesiuni de drept privat, pe un termen de 99 de ani, intervenită între guvernul egiptean şi companie. În 1956 Egiptul naţionalizează Canalul. Actul de naţionalizare este contestat de Anglia şi de Franţa care organizează o intervenţie militară în zonă. Egiptul blochează navigaţia pe Canal. Printr-o declaraţie unilaterală, la 24.04.1957, Egiptul recunoaşte toate drepturile şi obligaţiile ce-i reveneau prin Convenţia de la Constantinopol, menţinerea liberă şi neîntreruptă a navigaţiei pe Canal. Canalul urma să fie administrat de Autoritatea Navală a Canalului de Suez, persoană juridică de drept egiptean, subordonată Ministerului Comerţului.

Canalul Panama. Construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, face legătura dintre Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific. Deschis navigaţiei în 1914. Regimul de navigaţie a fost stabilit prin convenţii bilaterale încheiate între Anglia şi SUA în 1901, între SUA şi Panama, în 1903. Tratatul din 1903 prevedea cedarea unei zone de cinci mile de fiecare parte a Canalului SUA, pe o perioadă de 99 de ani. SUA transformă Canalul într-o bază militară. În 1977, după îndelungi negocieri între SUA şi Republica Panama, se încheie un nou tratat ce a intrat în vigoare în 1979. În conformitate cu dispoziţiile acestui tratat, gestiunea şi apărarea militară a Canalului au fost transferate treptat Republicii Panama până în 1999, după care Canalul a dobândit un regim de neutralitate garantat de către SUA.

Canalul Kiel. Construit de Germania pe teritoriul său între 1885-1895 pentru a lega Marea Nordului cu Marea Baltică. Tratatul de la Versailles din 1918 stabileşte un regim de liberă navigaţie pe acest Canal. În 1936, Germania denunţă tratatul şi emite un regulament pentru utilizarea Canalului, care limita libertatea de navigaţie numai la navele comerciale străine. După 1945, Canalul are un regim de liberă navigaţie pentru navele tuturor statelor.