loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Raportul juridic de drept contraventional este un raport juridic de constrâgere, stabilit intre stat şi contravenient, al cărui conţinut il constituie dreptul statului de a aplica măsuri de asigurare şi sancţiuni vinovatului de comiterea contravenţiei şi obligaţia corelativă a acestuia de a suporta măsurile respective.

Constrângerea în drept apare ca fiind rezultatul caracterului obligatoriu al normei juridice care conţine prevederi care nu sunt lăsate la liberul arbitru al subiectului, ci îi sunt impuse printr-o varietate de modalităţi.

Materializarea în viaţa socială a forţei legii are loc la nevoie prin intermediul unui raport juridic de constrângere, înţeles ca pluralitate de drepturi şi obligaţii, de drept material sau procesual, ce apar ca rezultat al săvârşirii unei fapte neconforme cu modelul prefigurat de normă (fapta ilicită) şi prin care se realizează aplicarea sancţiunilor juridice. Aşadar, orice încălcare a normei juridice poate da naştere unui raport de constrângere. Acesta se stabileşte între stat şi autorul unei asemenea încălcări. Rezultă că în domeniul dreptului, constrângerea implică ideea de răspundere.

Atunci când normele juridice reglementează raporturi sociale între stat şi cetăţenii acestuia, în care statul are o poziţie supraordonată, prin încălcarea normei juridice se naşte raportul tipic de constrângere, între stat şi autorul încălcării, cu toate caracteristicile ce vor fi descrise pe parcursul acestei unităţi de învăţare. Când normele juridice reglementează însă relaţii sociale între persoane care se află pe poziţie juridică de egalitate, norme aparţinând dreptului civil, situaţia este alta. Urmare a faptului că nici unul din subiecte nu are mijloace proprii de constrângere, fiecare este îndreptăţit să apeleze la concursul forţei de constrângere a statului pentru obţinerea dreptului său. Statul însă nu se va sesiza din oficiu privind încălcarea unei norme juridice care reglementează relaţii între subiecţi aflaţi pe poziţie de egalitate juridică.

Loading...