Dupa continutul lor:

 • Sinalagmatice
 • Unilaterale

Sinalagmatice

Art 1171 prevede urmatoarele: contractul este sinalagmatic atunci cand obligatiile nascute din acesta sunt reciproce si interdependente. Inseamna ca fiecare parte are concomitent atat calitatea de creditor cat si calitatea de debitor fata de cealalta parte. Prototipul contractelor sinalagmatice este contractul de vanzare.

Contractele unilaterale

Acestea sunt toate acele contracte care nu sunt sinalagmatice. Sunt acele contracte care dau nastere la obligatii numai in sarcina uneia dintre parti si sunt caracterizate de lipsa interdependentei si reciprocitatii.

Problema contractelor sinalagmatice imperfecte.

Exista unele contracte unilaterale care pot, dupa incheierea lor, in mod ocazional, sa dea nastere la obligatii in sarcina creditorului, obligatii pe care acesta nu si le-a asumat initial. Este cazul, de exemplu, al contractului de depozit. Contractele sinalagmatice imperfeste, poarta aceasta denumire deoarece obligatiile celor doua parti, desi reciproce nu sunt interdependente. Liviu pop sustine ca asa zisele contracte sinalagmatice imperfecte li se aplica regimul juridic al contractelor unilaterale.

Importanta acestei clasificari

 1. Din punct de vedere probator, inscrisul sub semnatura privata destinat a constitui proba unui contract, este reglementat de lege diferit, in functie de categoria de contracte din care face parte.
 2. Din perspectiva regulilor speciale aplicabile efectelor lor, contractele sinalagmatice se deosebesc de cele unilaterale prin anumite reguli speciale. Exemple:
 • Exceptia de neexecutare a contractului ( consta in dreptul oricarei parti de a suspenda executarea prestatiei datorate, atata timp cat cealalta parte nu executa prestatia la care ea insasi s-a obligat)
 • Rezolutiunea contractului
 • Riscurile neexecutarii contractului

Dupa criteriul scopului urmarit de parti sunt

 • Contracte cu titlu oneros
 • Contracte cu titlu gratuit

Contractele cu titlu oneros

Contractul prin care fiecare parte urmareste sa isi procure un avantaj in schimbul obligatiilor asumate este cu titlu oneros.

Acestea se impart in doua feluri:

 • Contractul comutativ (contractul comutativ se caracterizeaza prin factul ca prestatiile reciproce la care se obliga partile contractante sunt relativ echivalente. Mai mult decat atat, intinderea prestatiilor datorate de parte este certa si valorea lor este cunoscuta din chiar momentul incheierii contractului.
 • Contractul aleatoriu. Contractul aleatoriu in cazl in care existenta sau intinderea prestatiilor partilor sau numia a uneia dintre ele depinde de un eveniment incert.

Contracte de binefacere sau cu titlu gratuit

Contractul prin care una din parti urmareste sa procure celeilalte parti un beneficiu, fara a obtine in schimb vreun avantaj , este cu titlu gratuit.

Aceste contracte se divid in:

 • Sunt acele contracte cu titlu gratuit prin care una dintre parti transmite un drept din patrimoniul sau in patrimoniul celeilalte parti fara a primi un echivalent.
 • Contractele de servicii gratuite sau contractele dezinteresate. Sunt acele contracte prin care o parte se obliga sa faca un serviciu fara a se insaracii pe sine si nici in scopul imbogatirii celeilalte parti.

Distinctia dintre contractele liberalitati si contractele dezinteresate consta in urmatoarele: contractele liberalitati sunt intotdeauna solemne, iar contractele dezinteresate sunt consensuale.

Importanta clasificarii

 • Scopul ocrotirii intereselor persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu
 • Donatia trebuie incheiata in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute
 • Contractele cu titlu gratuit se prezuma ca se incheie intuitu personae
 • In cazul contractelor cu titlu oneros, obligatiile partilor si raspunderea lor contractuala sunt reglementate cu mai multa severitate decat in cazul contractelor cu titlu gratuit
 • In sfarsit, de regula, contractele cu titlu oneros au un regim fiscal diferit fata de cel al contractelor cu titlu gratuit.

Dupa modul lor de formare:

 • Contracte consensuala
 • Contracte solemne
 • Contracte reale

Contractele consensuala

Sunt acele cotnracte care se incheie prin simplul acord de vointe al partilor, fara nicio formalitate.

Contractele solemne

Contractele solemne sunt acele contracte pentru a caror incheiere valabila este necesar ca acordul de vointa al partilor sa imbrace o anumita forma sau sa fie insotit de anumite solemnitati prevazute de lege. Nerespectarea formei sau formalitatilor prevazute de lege se sanctoneaza cu nulitatea absoluta a contractului.

Contractele reale

Sunt acele contracte pentru a caror formare, pe langa acordul de vointa al partilor, este necesara si remiterea materiala a bunului care este obiectul prestatiei uneia dintre parti.

Dupa cum sunt sau nu sunt expres reglementate de legea civila:

 • Contracte numite
 • Contracte nenumite

Contractele numite

Contractele numite sunt contractele reglementate prin dispozitii exprese ale codului civil si ale altor legi civile si calificate prin denumiri speciale in acord cu operatiunile juridice pe care le genereaza.

Contractele nenumite

Contractele nenumite sunt contractele nereglementate expres de lege si lipsite de o denumite legala.  (contractul de asistenta, sau contractul de hotelarie spre exemplu sunt contracte nenumite)

Importanta clasificarii

 • ­de principiu, tuturor contractelor li se aplica regulile generale privitoare la conditiile de valaditate, la formarea contractului si la efectele contractului. Contractelor numite li se aplica prioritar dreptul special si in subsidiar dreptul comun.
 • Contractelor nenumite li se aplica numai dispozitiile privitoare la toate contractele.

Dupa posibilitatea sau imposibilitatea partilor de a stabili continutul sau prin negocieri:

 • Contracte negociate
 • Contracte de adeziune

Contractele negociate

Sunt acele contracte in care toate conditiile si clauzele lor, natura, intinderea prestatiilor la care se obliga partile contractante sunt rezultatul negocierilor libere.

Contractele de adeziune

Sunt acele contracte al caror continut, ale caror clauze, sunt prestabilite, in intregime, de catre una dintre parti. Cealalta parte nu are posibilitatea sa le discute, ea este libera sa le accepte sau sa nu le accepte; daca accepta atunci adera pur si simplu la contractul prestabilit.

Trasaturi specifice ale contractului de adeziune:

 • Inegalitatea economica a partilor
 • Oferta de a contracte este una imutabila, adica standardizata si generale, perpetua si de regula detaliata
 • Elementul esential insa al contractlor de adeziune este lipsa oricaror negocieri

Contractele fortate

Unii autori considera ca alaturi de contractele negociata si de cele de adeziune ar trebui retinuta si categoria aparte a contractelor fortate. Prin contracte fortate intelegem acele contracte pe care suntem obligati prin lege sa le incheiem. De asemenea, in principiu, continutul sau cuprinsul lor este stabilit tot prin lege. (contractul de asigurare RCA de exemplu)

 

 

Dupa criteriul modului de executare al prestatiilor:

 • Contracte cu executare instantanee sau imediata
 • Contracte cu executare succesiva

Contractele cu executare instantanee sau imediata

Sunt acele contracte in care partile au obligatia sa execute prestatiile ce si le datoreaza una celeilalte in unul si acelasi moment, care coincide de regula cu momentul incheierii contractului.

Contractele cu executare succesiva

Sunt acele contracte din care se naste obligatia ambelor parti, sau cel putin a uneia dintre ele, de a executa prestatiile ce le datoreaza intr-o perioada de timp.

In functie de structura lor:

 • Simple
 • Complexe
 • grupuri de contracte

Simple

Sunt acele contracte prin intermediul carora se realizeaza o singura operatiune juridica.

Contractele complexe

Creatia a practicilor contractuale, contractele complexe sunt acele contracte care infatiseaza mai multe operatiuni juridice.

Grupurile de contracte

Doua sau mai multe contracte strans legate intre ele prin faptul ca sunt incheiate in vederea realizarii aceluiasi obiectiv final, contracte care isi conserva insa propria individualitate.

Alte clasificari:

In functie de importanta:

 • principale
 • accesorii

In functie de efectul creator:

 • constitutive de drepturi si./sau obligatii
 • declarative -//-