1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Actul juridic unilateral

Reglementare: Capitolul II intitulat “Actul juriic unilateral”, din titlul II al cartii a V-a cuprinde doua sectiuni, una dedicata regulilor generale in materie de acte unilaterale si cealalta dedicata actului juridic unilateral ca izvor de obligatii.

Notiunea de act juridic unilateral: In esenta actul juridic unilateral este acea manifestare de vointa care genereaza efecte juridice, desi nu a fost acceptata de o alta persoana.

Clasificarea legala a actelor unilaterale

Art. 1326 CC efectueaza o clasificare in acte supuse comunicarii si acte nesupuse comunicarii.

  1. Actele unilaterale supuse comunicarii

Conform Art. 1326, actul unilateral este supus comunicarii atunci cand constituie modifica sau stinge un drept al destinatarului si ori de cate ori informarea destinatarului este necesara potrivit naturii actului.

  1. Actele unilaterale nesupuse comunicarii

Sunt toate acele acte prin care nu se constituie ,modifica sau stinge un drept al destinatarului si in care natura actului nu presupune necesitatea comunicarii sale. Exemplul natural de asmenea act este testamentul.

Regimul juridic al actelor unilaterale

Confrom Art. 1325 CC, daca prin lege nu se prevede altfel, dspozitiile legale privitoare la contracte se aplica in mod corespunzator si actelor unilaterale. De aceea se aplica si acestora toate prevederile legale privitoare la conditiile consimtamantului, capacitatii, obiectului si cauzei contractului, precum si , atunci cand este cazul, ale formei contractului. Actelor unilaterale li se aplica si regimul juridic al nulitatilor. De asemenea, principiile aplicabile contractelor se aplica si actelor unilaterale. Principiul fortei obligatorii a actului juridic unilateral, a carui esenta consta tocmai in nerevocarea sa potestativa, este suspendat pana la un anumit moment- cel al comunicarii sale. In ce priveste principiul relativitatii efectelor contractului, ea presupune o distinctie prealabila intre terti: tertul destinatar al actului unilateral si ceilalti terti. In ce priveste tertul destinatar, adesea pana in momentul acceptarii de catre acesta a beneficiului actului unilateral efectele actului nu se produc. Daca ne referim la principiul opozabilitatii fata de terti, comunicarea unor acte unilaterale pentru ca acestea sa produca efecte este in acelasi timp o conditie de opozabilitate a actului unilateral.

Angajamentul unilateral (promisiunea unilaterala)

Exista trei tipuri de angajamente unilaterale:

  • Emiterea titlurilor la purtator
  • Oferta de a contracta cu temen sau adresata unei persoane neprezente
  • Promisiunea publica de recompensa

In doctrina s-au subliniat anumite trasaturi ale admisibilitatii unui angajament unilateral ca sursa de obligatii:

  • In primul rand , s-a subliniat ca angajamentul unilateral are un caracter subsidiar
  • In al doilea rand, s-a subliniat caracterul necesarmente utilitar pe care actul unilateral trebuie sa il aiba
  • In al treilea rand, angajaentul unilateral trebuie sa fie suficient de precis

Promisiunea unilaterala reprezinta un act unilateral cu o valoare de angajament unilateral prin care autorul sau se obliga fata de un tert, independent de acceptare din partea acestuia a actului, sa execute o anumita prestatie. Un asemenea act este pe deplin valabil.

Efectele angajamentului unilateral

In ipoteza in care tertul refuza dreptul nascut din angajamentul unilateral, angajamentul unilateral este lipsit de orice efecte juridice.

Promisiunea publica de recompensa

Promisiunea publica de recompensa consta in oferta adresata de catre emitent publicului ca, in schimbul unei prestatii determinate, sa plateasca o recompensa. Ea este obligatorie si daca tertul a executat prestatia fara a fi cunoscut existenta ofertei.

Loading...