Def. Prin sintagma dinamica obligatiilor intelegem modificarile care interbin in fiinta obligatiilor , fara a avea ca efect stingerea lor in mod definitiv si ireversibil.

In sensul definitiei de mai sus, dinamica obligatiilor se realizeaza prin transiterea si transformarea lor. In sensul strict al cuvantului, atat transformarea propriuzisa cat si transmisiunea obligatiilor presupun o modifcare a acestora fata de forma lor initala- la nivelul subiectelor, la nivelul obiectului sau al continutului raportului obligational.

Transmisiunea universala sau cu titlu universal opereaza in cazul persoanelor fizice la decesul creditorului ori a debitorului sau al ambelor subiecte ale raportului obligational, prin mostenire legala sau testamentara. In cazul persoanelor juridice acest tip de transmisiune are loc o data uc reorganizarea p.j., cand are loc si desparitia acesteia. (ex divizarea partiala). Nu are loc atunci cand creantele sunt de tipul intuitu personae.

Transmisiunea individuala sau cu titlu particular poate avea loc prin acte mortis causa sau inter vivos. Transmiterea dreptului de creanta si a datoriei din continutul unui raport juridic obligational poate avea loc si ut singuli, privite in individualitatea lor, facand abstractie de caracterul lor de elemente componente ale patrimoniului unei persoane. Noul cod civil a inclus atat modalitati de preluare a activului cat si a pasivului unui raport obligational.

Def. Transmisiunea obligatiei prin acte intre vii este acea operatiune juriica prin care dreptul de creanta sau datoria din continutul unui raport obligational se transmit de la una din parti la o terta persoana.

Def. Transformarea unui raport juridic obligational este acea operatiune juriica sau un contract prin care se schimba unul sau mai multe elemente structurale ale raportului juridic obligational, avand ca efect, de regula inlocuirea unei obligatii initiale vechi cu o alta obligatie noua.

Mijloace de transmisiune ale creantei:      

  • Cesiunea de creanta
  • Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei
  • Indirect prin: Novatia prin schimbarea de debitor

                             Novatia prin schimbarea de creditor

                             Cesiunea de contract

                             Alte modalitati ( stipulatia pentru altul sau prin poprire)

Mijloace de transformare a obligatiilor:

  • Novatia

Diferenta dintre transformare si transmisiune. In principiu, transformarea, presupune stingerea vechii ibligatii care are ca efect stingerea drepturilor si obligatiilor accesorii ale obligatiei ce face obiectul transformarii prin novatie, in timp ce , transmisiunea presupune in principiu, mentinerea tuturor accesoriilor initiale ale obligatiei principale.

In vechea reglementare era cunoscuta si delegatia ca si maniera de transformare a obligatiei. Astazi reglementarea delegatiei ( care era oricum o varianta de novatie prin schimbarea de debitor) a fost absorbita de alte figuri juridice si nu mai beneficiaza de o reglementare aparte.