loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

1a. Structura Consiliului Superior al Magistraturii. 

Pentru asigurarea independentei judecatorilor si ca urmare, a instantelor judecatoresti, Constitutia a interpus intre puterea executiva si autoritatea judecatoreasca, reprezentata de ministrul justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii.

Consiliul Superior al Magistraturii este alcatuit din 19 membri, din care:

 1. 9 judecatori si 5 procurori, alesi in adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor, care compun cele doua sectii ale Consiliului, una pentru judecatori si una pentru procurori;
 2. 2 reprezentanti ai societatii civile, specialisti in domeniul dreptului care se bucura de inalta reputatie profesionala si morala, alesi de Senat;
 3. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, reprezentant al puterii judecatoresti, ministrul justitiei si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care sunt membri de drept ai Consiliului.

Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcatuita din:

 1. 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
 2. 3 judecatori de la curtile de apel;
 3. 2 judecatori de la tribunal;
 4. 2 judecatori de la judecatorii.

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcatuita din:

 1. un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la Directia Nationala Anticoruptie;
 2. 1 procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel;
 3. 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale;
 4. 1 procuror de la parchetele de pe langa judecatorii.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din randul judecatorilor si procurorilor numiti de Presedintele Romaniei. Judecatorii si procurorii isi pot sustine candidaturile depuse pentru alegerea ca membri ai Consiliului Duperior al Magistraturii in fata colectivelor de judecatori si procurori. Perioada in care pot fi depuse candidaturile se stabileste de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Candidaturile se depun la Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la Colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Colegiul de conducere al Directiei Nationale Anticoruptie sau la colegiile de conducere ale curtilor de apel ori ale parchetelor de pe langa acestea, insotite de actele necesare.

  Nu pot fi alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii judecatorii si procurorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie aleg, in adunarea generala, prin vot secret, direct si personal, 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecatorii care si-au depus candidatura. In mod asemanator procedeaza si procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie care aleg, in adunarea comuna a procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct si personal, un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii.

Judecatorii de la curtile de apel si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca mambri ai Consiliului Superor al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 3 judecatori de la curtile de apel si un procuror de la parchetele de pe langa acestea.

In mod asemanator procedeaza si judecatorii de la tribunale si tribunalele specializate si procurorii de la parchetele de pe langa acestea, care aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 2 judecatori de la tribunale si tribunalele specializate si 2 procurori de la parchetele de pe langa acestea.

Judecatorii de la judecatorii si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 2 judecatori de la judecatorii si un procuror de la parchetele de pe langa acestea.

Judecatorii militari si procurorii militari isi depun candidature la Curtea Militara de Apel Bucuresti sau, dupa caz, la Parchetul Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti si tribunalele militare, precum si parchetele de pe langa acestea, desemneaza cate un candidat car va fi inclus pe listele prevazute de lege.

In procedura de desemnare a candidatilor si de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturi, adunarile generale sunt legal constituite in prezenta a cel putin doua treimi din numarul judecatorilor sau, dupa caz, al procurorilor in functie.

Adunarile generale sunt prezidate de magistratul cu cea mai mare vechime in magistratura, care nu si-a depus candidature pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Contestatiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 15 zile de la data alegerilor si vor fi solutionate de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile de la data sesizarii. Solutia motivata a contestatiei se comunica persoanelor care au facut sesizarea.

In cazul in care se constata incalcari ale legii in procedurile de alegere, Consiliul Superior al Magistraturii dispune masurile necesare pentru inlaturarea acestora, inclusiv repetarea alegerilor, numai la instantele sau parchetele la care incalcarea legii a avut drept consecinta influentarea rezultatului alegerilor. Durata mandatului membrilor alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fara posibilitatea reinvestirii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar.

In vederea alegerii celor 2 reprezentanti ai societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii, organizatiile profesionale ale juristilor, consiliile profesionale ale facultatilor de drept acreditate, asociatiile si fundatiile care au ca obiectiv apararea drepturilor omului pot propune Biroului permanent al Senatului cate un candidat.

Pot fi alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii repezentanti ai societatii civile care indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. sunt specialisti in domeniul dreptului, cu o vechime de cel putin 7 ani in activitatea juridica;
 2. se bucura de inalta reputatie profesionala si morala;
 3. nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990, nu au colaborat cu acestea si nu au un interes personal care influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege;
 4. nu au calitatea de membru al unui partid politic si nu au indeplinit in ultimii 5 ani functii de demnitate publica.

Calitatea de reprezentant al societatii  civile ales membru al Consiliului Superior al Magistaturii este incompatibila cu calitatea de parlamentar, ales local, functionar public, judecator sau procuror in activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecatoresc in exercitiu.

Senatul alege cei 2 reprezentanti ai societatii civile, potrivit procedurii prevazute in regulamentul acestei Camere. Hotararile Senatului privind validarea si alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se publica in Monitorul Oficial al Romanie, Partea I.

 

1b. Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.

 

In termen de 15 zile de la publicarea hotararilor Senatului privind validarea si alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Inaltei Curti de Casatie Justitie convoaca membrii Consiliului Superior al Magistraturii in sedinta de constituire, ocazie cu care sunt alesi presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

In termen de 15 zile de la sedinta de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc atributiile si responsabilitatile fiecarui membru permanent, pe domenii de activitate. Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii se iau in plen sau in sectii, potrivit atributiilor care revin acestora.

Presedintele si vicepresedintele Cosiliului Superior al Magistraturii nu exercita activitatea de judecator sau procuror. Judecatorii si procurorii alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii isi suspenda activitatea de judecator, respectiv de procuror, referitor la prezenta judecatoriilor in complete de judecata, respectiv efectuarea actelor de urmarire penala de catre procurori. La incetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activitatii isi reiau activitatea de judecator sau procuror. Perioada in care judecatorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime in aceste functii.

Consiliul Superior al Magistraturii este condus de un presedinte ajutat de un vicepresedinte, alesi dintre judecatorii si procurorii  care fac parte din sectii diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit. Presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii sunt alesi de plen, in prezenta a cel putin 15 membri ai Consiliului, cu votul majoritatii membrilor acestuia.

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii principale:

 1. reprezinta Consiliul Superior al Magistraturii in relatiile interne si internationale;
 2. coordoneaza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii si repartizeaza lucrarile pentru plen si sectii;
 3. prezideaza lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia cazului in care la lucrari participa Presedintele Romaniei;
 4. propune plenului masurile necesare pentru inceperea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistrului si de ocupare a locurilor devenite vacante;
 5. semneaza actele emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;
 6. sesizeaza Curtea Constitutionala, in vederea solutionarii conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice;
 7. desemneaza membrii Consiliului Superior al Magistraturii care pot fi consultanti pentru elaborarea unor proiecte de acte normative;
 8. prezinta, in sedinta publica a plenului, raportul anual asupra activitatii Consiliului Superior al Magistraturii, care se transmite instantelor si parchetelor si se da publicitatii.

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de Regulamentul de organizare si functionare administrativ a Consiliului Superior al Magistraturii si de plen. In caz de vacanta a functiei de presedinte sau de vicepresedinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de o luna de la constatarea vacantei, va proceda la alegerea noului presedinte, respectiv vicepresedinte. Presedintele Romaniei prezideaza, fara drept de vot, lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii la care participa.

Lucrarile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor acestora si sunt prezidate de presedintele sau, dupa caz, de vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii. In lipsa acestora, membrii sectiei aleg un presedinte de sedinta, cu votul majoritatii celor prezenti.

Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste in plen si in sectii, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor plenului ori, dupa caz, ai sectiilor. Lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magitraturii se desfasoara in prezenta a cel putin 15 membri, iar lucrarile sectiilor, se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor acestora.

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie participa la lucrarile sectiei pentru judecatori, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la lucrarile sectiei pentru procurori, iar ministrul justitiei, la lucrarile ambelor sectii.

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ministrul justitiei si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie Justitie nu au drept de vot in situatiile in care sectiile indeplinesc rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare. Reprezentantii societatii civile participa numai la lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Lucrarile plenului si ale sectiilor Consiliului Superior al Magitraturii sunt, de regula, publice. Membrii plenului sau ai sectiilor hotarasc, cu majoritate de voturi, situatiile in care sedintele nu sunt publice.

Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii, in plen si in sectii se iau prin vot direct, secret si se motiveaza. Cele privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor se redacteaza in cel mult 20 de zile, se comunica de indata si se publica in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii in termen de 10 zile de la redactare.

Hotararile pot fi atacate cu recurs, de orice persoana interesata, in termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Sectia de conteincios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, hotararea prin care se solutioneaza recursul fiind irevocabila. Recursul suspenda executarea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii.

Loading...