1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Consiliul Superior al Magistraturii dispune de un aparat tehnic administrativ propriu. Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general, care poate fi numit si revocat de Plenul Consiliului dintre judecatorii si procurorii care au cel putin 8 ani vechime in magistratura.

Secretarul general al Consiliului poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist in management, resurse umane sau in domeniul financiar.

Pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii functioneaza Inspectia judiciara, condusa de un inspector sef. In cadrul Inspectiei judiciare functioneaza un serviciu de inspectie judiciara pentru judecatori si un serviciu de inspectie judiciara pentru procurori.

Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este organizat in directii, servicii si birouri. Structura organizatorica a aparatului propriu al Consiliului se stabileste prin hotarare a plenului, in limitele bugetului. Personalul de conducere din aparatului propriu al Consiliului este numit de plen, iar cel de executie, de secretarul general. Functiile de specialitate juridica din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magisraturii pot fi ocupate si de judecatori si procurori detasati, in conditiile legii.

Atributiile secretarului general si ale personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum si organizarea si functionarea compartimentelor din cadrul apartului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin Regulmentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Loading...