1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Institutul National al Magistraturii este institutia publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizeaza formarea initiala a judecatorilor si procurorilor, formarea profesiinala continua a judecatorilor si procurorilor in functie, precum si formarea formatorilor, in conditiile legii.

Institutul National al Magistraturii este condus de un consiliu stiintific format din 13 membri: un judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, un judecator al Curtii de Apel Bucuresti, un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari, recomandati de facultatea de drept a Universitatii Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii ‘Babes –Bolyai’ din Cluj-Napoca, 3 reprezentanti alesi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un reprezentant al auditorilor de justitie, un reprezentant al asociatiilor profesionale legal constituite ale judecatorilor si procurorilor, precum si directorul Institutului National al  Magistraturii, care face parte de drept din consiliu si il prezideaza.

Directorul institutului si cei doi adjuncti al Institutului National al Magistraturii, sunt numiti si revocati de Consiliul Superior al Magistraturii. Durata mandatului membrilor consiliului stiintific este de 3 ani si poate fi reinnoit, cu exceptia mandatului reprezentantului auditorilor de justitie, care este ales pe un an.

Structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Instititutului National al Magistraturii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.

Personalul de instruire al Institutului National al Magistraturii este asigurat, de regula, din randul judecatorilor si procurorilor in functie, care pot fi detasati in conditiile prezentei legi, cu acordul lor, in cadrul Institutului, cu avizul consiliului stiintific al Institutului.

Institutul National al Magistraturii poate folosi, in conditiile legii, si cadre didactice din invatamantul juridic superior acreditat potrivit legii, alti specialisti romani si straini, precum si personal de specialitate juridica. Prin hotarare a Guvernului se pot infiinta, in subordinea Ministerului Justitiei si a Ministerului Public, centre regionale de formare profesionala continua a grefierilor si a altor categorii de personal de specialitate.

Loading...