Moldova în prezent este republică parlamentară. Puterea de stat este determinată de Constituţia adoptată de Parlament la 29 iulie 1994 şi completată la 19 iulie 1996 şi 5 iulie 2000. În conformitate cu prevederile Constituţiei, Republica Moldova este stat de drept democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, dezvoltarea liberă a personalităţii, dreptatea şi pluralismul politic sunt cele mai înalte valori şi acestea se garantează.

Prevederile constituţionale cu privire la drepturile şi libertăţile omului în Moldova se tratează şi se aplică în conformitatea cu prevederile Declaraţiei Mondiale ale Drepturilor Omului şi alte tratate la care face parte Moldova. În cazul existenţei unor necorespunderi între acorduri internaţionale cu privire la drepturile omului la care face parte Moldova cu legislaţia internă, valoarea au norme internaţionale.

În conformitate cu prevederile constituţionale, democraţia în Moldova funcţionează în baza principiilor pluralismului politic, care nu poate fi compatibile cu dictatura şi totalitarismul. Nici una din ideologii nu poate fi instalată în calitate de ideologia oficială de stat.

În Republica Moldova, puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin potrivit prevederilor Constituţiei. Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi niciun alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. 

Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care face parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia. 

Proprietatea în Republica Moldova poate fi publică şi privată. Ea constă din valori materiale şi intelectuale. Proprietatea nu poate fi utilizată în defavoarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii persoanei. Piaţa, iniţiativa economică liberă şi concurenţa sunt factorii de bază ale economiei.

Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă şi nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său.

Limba de stat în Republica Moldova este limba moldovenească, care funcţionează în baza grafiei latine. Statul recunoaşte şi ocroteşte dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi funcţionarea limbii ruse şi altor limbi, care sunt utilizate pe teritoriul statului. Statul favorizează studierea limbilor de comunicare internaţională.

Regulamentul funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova se stabileşte printr-o lege organică.