Transportatorul fiind parte la proces, la fel beneficiază de o serie de drepturi şi ş-ia sumă o serie de obligaţii. Astfel naşterea dreptului la o parte în contract, presupune naşterea obligaţiei la cealaltă parte, şi invers.

Printre drepturile transportatorului putem evidenţia:

1) să preia taxa de la pasager. Taxa poate fi preluată înaintea călătoriei, în timpul călătoriei sau după ea;

2) să verifice bagajul de mână şi bagajul predat în secţie de bagaje. În transportul aerian se verifica şi îvsăşi persoana.

3) să rezilieze unilateral contractul. Transportatorul are dreptul să refuze îmbarcarea pasagerului, astfel reziliază contractul, în următoarele cazuri:

 • dacă pasagerul refuză să respecte regulile, legile, regulamentele şi instrucţiunile transportatorului;
 • dacă pasagerul este bolnav şi starea sa fizică prezintă un pericol pentru sănătatea lui sau pentru alţi pasageri;
 • dacă documentele pasagerului nu sunt perfectate corect;
 • persoana care constituie o ameninţare sau apţi de cauza prejudiciu altor persoane şi bunurilor acestora;
 • pasagerul ce se află sub influenţa alcoolului sau a drogurilor;
 • pasagerul prin acţiunile cărora sunt încălcate regulile generale de transport;
 • pasagerul refuză să achite taxa de transport pentru sine sau pentru copil ce îl însoţeşte sau pentru bagaj;
 • de depistare în bagajul pasagerului a obiectelor interzise.

Este de menţionat că transporul bolnavilor contagioşi se permite doar cu avizul unei unităţi sanitare. Transportul bolnavilor contagioşi se reglementează prin instrucţiuni comune ale căii ferate şi organilor sanitare, iar călătoria se va face în compartiment cl.a II-a rezervat, ori în vagoane de marfă special comandate sau de bagaje. Bolnavii de boli cantagioase pot fi admişi la transport numai când organele sanitare aprobă acest transport, iar calea ferată poate asigura condiţii cerute.

4) să refuze pasagerului deplasarea pe stradă sau drumul indicat, dacă acesta nu corespunde cerinţelor securităţii circulaţiei [ p. 55 al Regulamentului transportului auto de călători şi bagaje].

5) are dreptul de retenţie asupra bagajului până la achitarea taxei de transport (art. 985, alin. 3 CC). Dreptul de retenţie constă în dreptul cărăuşului de a refuza, cât timp nu este plătit, eliberarea bagajului persoanei împuternicite. Acest drept apare ca o garanţie instituită în beneficiul cărăuşului;

6) să comercializeze bagajul. Acest drept apare în cazul nepreluării de către pasager sau persoana împuternicită în timp de nu mai mult de 30 de zile;

7) la compensarea cheltuielilor suportate din vina pasagerului, cheltuielile la care conform legii sau contractului nu a fost obligat [art. 1005, alin. 2 Cod Civil];

8) de a nu permite accesul în vagoane al persoanelor excluse de la transport;

9) de a încheia procese-verbale de ultraj persoanelor care insultă personalul sau administraţia;

10) să se adreseze în instanţa de judecată în cazul încălcării drepturilor sale.

 

 

Obligaţiile transportatorului

Transportatorul are o multitudinea de obligaţii pe care trebuie să le respecte. Respectarea acestor obligaţii este foarte importantă, deoarece deplasarea se efectuiază prin intermediul mijlocului de pericol sporit.

Astfel în sarcina transportatorului cad următoarele obligaţii:

1) cărăuşul care face oferta publică de transport de persoane şi bunuri este obligat să încheie un contract de transport, cu excepţia cazurilor în care există un

motiv serios de a refuza [art. 981, C.C.].  Deoarece aceasta obligaţia rezultă şi din principiul egalităţii de tratament, pe care trebuie să-l aplice tuturor călătorilor;

2) să încaseze taxa de transport;

3) să pună la dispoziţia călătorului mijlocul de transport corespunzător în stare bună, care poate fi utilizat pentru transportarea pasagerilor şi bagajelor;

4) să verifice biletele deţinute de călători. Transportatorul verifică corespunderea biletului cu data, clasa şi numele călătorului de regulă în transportul aerian;

5) să preia bagajul;

6) să păstreze bagajul în timpul călătoriei, cât şi după această, dar nu mai mult de 30 de zile;

7) să elibereze bagajul pasagerului sau persoanei împuternicite. Bagajul se eliberează în timpul orelor de program. Bagajul se eliberează în baza recipisei de bagaj. În cazul în care posesorul recipisei de bagaj a pierdut-o, eliberarea bagajelor se poate face, în mod excepţional, cu sau fără plata unei cauţiuni;

8) să realizeze îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor doar la staţii sau în locuri autorizate. Conform p. 54 al Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje, îmbarcarea în şi debarcarea din taximetru a pasagerului se permite doar din partea dreaptă în direcţia circulaţiei, din partea trotuarului sau marginii drumului.

Este interzisă îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor din autovehicolul oprit la culoarea roşie a semaforului, precum deschiderea uşilor taximetrului până la oprirea lui deplină. [p.54, al Regulamentul transportului auto].

9) în salonul unităţii de transport trebuie să se afle indicatorul cu numele şi prenumele şoferului, trusa medicală, substanţe antiincendiare;

10) să transporte pasagerul de la punctul de pornire până la locul de destinaţie;

11) să deplaseze călătorul într-un termen prevăzut în contract, de lege sau într-un termen rezonabil. Pentru aprecierea acestui termen pot fi luate în consideraţie următoarele criterii: termanul de transportare obişnuit pentru tipul de transport respectiv, distanţa, viteza de deplasare a cărăuşului, starea drumurilor;

12) să informeze pasagerul despre data şi ora plecării şi sosirii mijlocului de transport sau să informeze într-un termen rezonabil despre orice schimbare apărută;

13) să acorde călătorului locul conform documentului de călătorie (bilet) sau să-i acorde locul de o clasă superioară fără a percepe o taxa suplimentară sau de o clasă inferioară, dar cu acordul călătorului cu restituirea supraplăţii;

14) să transporte pasagerul pe calea cea mai scurtă şi cea mai rezonabilă;

15) să transporte pasagerul la destinaţie în maxima siguranţă (art. 987, alin. 2 CC). Executarea acestei obligaţii presupune parcurgerea a trei etape:

 • îmbarcare,
 • transportare şi

 Pe parcursul acestor trei etape are loc întinderea obligaţiei cărăuşului, care este ţinut să organizeze şi să gestioneze tot procesul de transportare a pasagerilor. [17, pag. 577].

16) să asigure pasagerul conform Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă;

17) să deţină actele necesare pentru transport. De exemplu în transportul maritim sunt necesare o serie de acte de bord prevăzute în art. 39 al Codului navigaţiei maritime comerciale:

 1. a) certificatul de naţionalitate;
 2. b) certificatul de proprietate asupra navei;
 3. c) certificatul de bună stare de navigabilitate;
 4. d) certificatul de clasă;
 5. e) certificatul de tonaj (pentru navele a căror stare tehnică este supravegheată de societăţile de clasificare);
 6. f) certificatul de bord liber (înălţimea minimă de bord liber);
 7. g) certificatul echipajului minim;
 8. h) rolul de echipaj;
 9. i) lista de pasageri aflaţi la bord;
 10. j) certificatul de pasageri, dacă nava transportă mai mult de 12 pasageri;
 11. k) jurnalul de bord;
 12. l) jurnalul de maşini;
 13. m) jurnalul sanitar;
 14. n) patenta de sănătate;
 15. o) licenţa pentru exploatarea staţiei radio de transmisie, jurnalul radio-telegrafic (dacă nava are staţie radio);
 16. p) jurnalul operaţiunilor de prevenire a poluării mării; [art.39, al Codul navigaţiei maritime comerciale].

18) să acorde pasagerului în caz de reţinere mijlocului de transport, camera de odihnă, camera într-un hotel etc.;

19) să dispună de numărul necesar de aparate de cântărit pentru cântărirea bagajelor. Aparatele de cântărit trebuie să corespundă standartelor;

20) să respecte legislaţia în vigoare.

Respectarea drepturilor şi obligaţiilor este garantată de stat.