Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Membrii unei colectivităţi umane, pentru realizarea scopurilor societăţii şi garanţiei realizării drepturilor şi libertăţilor cu care sunt înzestraţi, dispun şi de anumite îndatoriri, obligaţii. Ca şi drepturile fundamentale, îndatoririle sunt şi ele stipulate în documentele internaţionale, ceea ce justifică teza că nu pot exista drepturi fără îndatoriri, altfel statul nu şi-ar putea realiza, societatea s-ar transforma într-o societate de consumatori ceea duce inevitabil la distrugerea statului.îndatoririle fundamentale, ca şi drepturile fundamentale acelea căror li se atribuie o valoare mai mare şi sunt înscrise în Constituţie unde obţin calitatea de a fi fundamentale.

Astfel fiind văzute lucrurile, putem formula următoarea îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova si  mai importante obligaţii necesare realizării intereselor generale a  statului înscrise în textul Constituţiei şi obligatorii.

Art. 55 fixează exercitarea în sistem a drepturilor şi obligațiilor ceea ce obligă cetăţenii să respecte îndatoririle faţă de stat şi societate, faţă de drepturile şi interesele legitime şi demnitatea cetăţenilor. Altfel spus, este legiferată formula: "drepturile fiecăruia se termină acolo unde încep drepturile altuia",

 Devotamentul faţă de ţară, prevăzut de art,56, obligă cetăţeni cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, să răspundă de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi în cazurile prevăzute de lege să depună jurământul. Astfel se explică necesitatea depunerii jurământului de către Şeful Statului, deputaţii din Parlamentari miniştri, consilierii şi primarii colectivităţilor locale, militari şi alte categorii de funcţionari publici prevăzute de lege.

Apărarea Patriei, îndatorire înscrisă în art. 57, este consideră un drept şi o datorie sfântă a fiecărui cetăţean. Prin fiecare cetăţean trebuie să înţelegem că Constituţia a înzestrat cu această obligaţie aceeaşi măsură şi bărbaţii şi femeile fără vreo deosebire de gen , etnie, religie, ocupaţie, pregătire profesională.

Art. 58 stabileşte îndatorirea cetăţenilor de a contribui financiar  prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice. Norma constituţională prevede că cetăţenii nu pot fi supuşi unor contribuţii financiare excesive,

Загрузка...