Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Aceasta acţiune presupunea completarea sistemului pentru schimburi interactive de date dintre registrele de proprietate şi administraţiile publice locale.

Obiectivele proiectului erau:

  • ● să facă accesibile serviciile oficiilor teritoriale, cum sunt: verificarea şi certificarea registrelor de proprietate, verificarea registrelor de ipotecă, schimbările survenite în procedurile de înregistrare şi în registrele de proprietate, atât cetãţenilor, cât şi administraţiilor publice locale;
  • ● să creeze un serviciu la nivel naţional care să susţină constatarea, validarea şi actualizarea taxelor de proprietate, care ulterior să fie folosite de către administraţiile publice locale, cetăţeni, agenţi economici, notari publici, specialişti etc;
  • ● să facă accesibile pentru întregul teritoriu naţional toate băncile de date cadastrale derivate din registrele de proprietate, ca o bază comună de informare în scopul dezvoltării evaluării şi planificării teritoriale.

Acţiunile trebuiau să determine:

  • ● Întărirea sistemului Ministerului Finanţelor Publice, extinzând conexiunile sale la nivelul tuturor autorităţilor locale şi creând poluri locale de concentrare la nivel de judeţe.
  • ● Crearea unui serviciu la nivel naţional care să susţină constatarea, validarea şi actualizarea taxelor municipale de proprietate, extins nu doar la nivelul administraţiilor publice locale, ci şi la cetăţeni şi specialişti.

Acest lucru trebuia să se realizeze prin:

- extinderea sistemului de schimburi interactive dintre registrele de proprietate şi autorităţile locale - direcţionat mai ales către cele din urmă - pentru a se accesa serviciile de roluri şi taxe, utile în verificarea vărsării taxelor municipale de proprietate către stat, ajutând astfel la accesul direct la fişierele Ministerului Finanţelor Publice;

- crearea unui portal - fereastră a taxelor de proprietate, destinat, în special, cetăţenilor, agenţilor economici, tehnicienilor, specialiştilor, finanţiştilor şi notarilor - cu funcţii specifice formalităţilor de evidenţă exactă a proprietăţilor. Fereastra taxelor de proprietate va permite utilizatorilor să solicite informări asupra situaţiei individuale proprii, referitoare la rolurile şi taxele datorate, să le compare cu alte poziţii din registrul de proprietate, să evalueze dobânzile aferente, să constate eventualele contradicţii şi să reclame administraţiei publice locale poziţiile contradictorii privind registrul de proprietate şi/sau asupra rolului şi taxelor datorate. Acest lucru va face posibilă verificarea tuturor contradicţiilor şi actualizarea datelor referitoare la proprietar, coduri de taxe, orice proprietate neînregistrată ori care nu are o declaraţie de impunere aferentă sau cu inadvertenţe între registrul de proprietate şi datele de evidenţă la nivel de localitate.

Загрузка...