Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
 1. Legitimarea şi stabilirea identităţii unei persoane

 

Legitimarea şi stabilirea identităţii unei persoane reprezintă măsuri poliţieneşti cu caracter preventiv, ce constau în solicitarea şi verificarea actului de identitate sau a altor documente de legitimare, pentru a i se cunoaşte datele de stare civilă, cetăţenia, domiciliul ori reşedinţa.

Poliţistul ia măsura legitimării atunci când:

 1. a) persoanele încalcă dispoziţiile legale;
 2. b) există indicii temeinice că persoanele pregătesc sau au comis o faptă ilegală;
 3. c) persoanele sunt suspecte (după comportament, bagaje, îmbrăcăminte, locul unde se află, creează suspiciuni în rândul poliţiştilor aflaţi în misiune);
 4. d) persoanele pot da lămuriri în legătură cu fapte sau alte aspecte care prezintă interes pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu de către poliţişti;
 5. e) persoana solicită intrarea într-un perimetru legal restricţionat.
 6. f) persoana legitimată este folosită ca martor asistent în procesul penal.

În vederea legitimării şi stabilirii identităţii persoanelor, se foloseşte unul din următoarele procedee:

 1. a) verificarea actelor de identitate ale persoanelor;
 2. b) verificarea altui document emis de instituţii sau autorităţi publice (paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ), cu fotografie de dată recentă;
 3. c) stabilirea datelor de identitate ale persoanei cu ajutorul altor cetăţeni cunoscuţi şi demni de încredere, care au fost legitimaţi anterior;
 4. d) efectuarea verificărilor în evidenţele poliţiei.

          Se solicită actul de identitate, folosind formula: „BUNĂ ZIUA (SEARA)! SUNT AGENTUL DE POLIŢIE (numele) DE LA (unitatea de poliţie) , VĂ ROG SĂ - MI PREZENTAŢI ACTUL DE IDENTITATE”.

         Când legitimarea se efectuează de către doi poliţişti, şeful echipei verifică actul de identitate, iar partenerul supraveghează comportamentul celui legitimat, postându-se la 2-3 paşi de acesta, către înapoi şi lateral. După caz, poliţistul care supraveghează persoana legitimată va avea pregătite mijloacele din dotare pentru intervenţie.

          Actul de identitate se ţine la o înălţime corespunzătoare, care să permită atât supravegherea permanentă şi atentă a comportării persoanei, cât şi verificarea şi citirea conţinutului acestuia.

          Întrebările cu privire la datele de identitate ale persoanei se adresează într-o altă ordine decât cea în care sunt trecute în act.

          Se verifică dacă actul prezentat:

 1. a) este emis de autoritatea competentă;
 2. b) corespunde ca formă şi conţinut;
 3. c)  aparţine sau nu persoanei, în sensul că fotografia din act corespunde cu fizionomia posesorului şi dacă datele de stare civilă corespund cu cele declarate de persoana în cauză;
 4. d) are expirat termenul de valabilitate pentru care a fost eliberat;
 5. e) prezintă urme de falsificare, are ştersături, modificări, corecturi, adăugiri ori conţine menţiuni nepermise, scrise ori ştampilate;
 6. f) este păstrat în condiţii corespunzătoare, nu este deteriorat şi dacă persoana a luat măsuri pentru prevenirea deteriorării ori a distrugerii acestuia;
 7. g) conţine interdicţia pentru titular de a se afla în acea localitate sau de a părăsi o anumită localitate fără aprobare.

 În cazul legitimării unui grup de persoane, acestea sunt aşezate în linie, se strâng actele de la fiecare, iar partenerul supraveghează comportamentul celor legitimaţi. 

Actele de identitate sunt restituite după identificarea tuturor persoanelor.

 În situaţia în care actul de identitate verificat este în regulă şi per­soanei legitimate nu i se poate reproşa nimic, poliţistul îi înmânează actul, îi mulţumeşte şi îşi continuă serviciul.

 Se evită, pe cât posibil, legitimările în locuri aglomerate, unde această măsură nu poate fi efectuată în bune condiţii din cauza curiozităţii persoanelor din jur ori a intervenţiei nedorite a unora dintre acestea sau în locuri întunecoase. În cazuri deo­sebite, când situaţia nu suferă amânare, legitimarea se execută şi în aceste locuri.

 Dacă persoana refuză să se legitimeze ori să dea relaţii cu privire la identitatea sa, i se atrage atenţia pe un ton ferm şi autoritar că fapta sa constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii.

 Dacă persoana refuză în continuare să prezinte actul de identitate, poliţistul efectuează controlul corporal, iar în situaţia în care găseşte actul, după stabilirea identităţii îi aplică sancţiunea contravenţională.

 Dacă nu se poate stabili identitatea, persoana în cauză este condusă la sediul poliţiei, verificarea situaţiei acesteia şi luarea măsurilor legale, după caz, realizeazându- se în cel mult 24 de ore, ca măsură administrativă.

   Legitimarea se execută numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, iar datele obţinute sunt confidenţiale, putând fi folosite numai cu respectarea prevederilor legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

   Dacă măsura legitimării este executată asupra unui cetăţean străin, faţă de care există suspiciuni, se realizează o verificare amănunţită asupra documentelor personale cu precădere a actelor de trecere a frontierei, pentru a se stabili legalitatea intrării şi şederii pe teritoriul României.

         

 1. Atribuţiile poliţiei locale în domeniul evidenţei populaţiei

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

 1. a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 2. b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 3. c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

În cazul infracţiunilor flagrante, personalul poliţiei locale imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor.

Загрузка...