Dreptul internaţional public (DIP) - sistem de drept, ansamblu de norme juridice, scrise sau nescrise, create de către subiecții de drept internaţional, pe baza acordului lor de voinţa, în scopul reglementării raporturilor internaţionale.

Raporturile/relaţiile internaţionale sunt relaţiile care depăşesc li­mitele unui singur stat şi care se plasează în cadrul societăţii/comunităţii internaţionale, scăpând de sub autoritatea unei puteri statale unice.

Raporturile internaţionale, în sens larg, sunt raporturile care se desfăşoară între entităţile ce acţionează în cadrul societăţii internaţionale.

Relaţiile internaţionale, în sens restrâns (care fac obiectul reglementării dreptului internaţional) sunt relaţiile între subiecții de drept internaţional, dintre care principalul subiect este statul. Relaţiile între state rămân elementul fundamental al relaţiilor internaţionale.

Sunt excluse din sfera de aplicare a dreptului internaţional raporturile juridice dintre subiecții de drept internaţional şi entităţile internaţionale care nu sunt subiecți de drept internaţional (de exemplu, societăţi transnaţionale, ONG-uri internaţionale etc.), precum şi raporturile juridice în care statul nu participă ca purtător al puterii de stat, ci ca subiect de drept civil (de exemplu, încheierea unui contract civil între un stat şi o organizare internaţională care îşi are sediul pe teritoriul acestuia).