Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Autorul accentuează importanţa investiţiilor străine pentru economia ţării şi avantajul pe care acestea îl oferă faţă de creditele străine care urmează a fi rambursate. Caracterul ascendent al investiţiilor, chiar şi în pofida faptului că ratingul Moldovei s-a deteriorat, iar riscul asociat ţării a crescut, nu este un obiectiv atins. Obiectivul adevărat ar fi atingerea unui nivel al investiţiilor străine comparabil cu cel din Ungaria, Cehia, Polonia, sau cel puţin Ţările Baltice.

Experienţa arată că eficienţa investiţiilor străine directe este cea mai înaltă atunci cînd vine din partea investitorilor strategici, fiind acompaniată de know how, refacere a întreprinderii şi contribuţie concretă la creşterea economică a ţării. Astfel de companii, făcîndu-şi prezenţa în economia Moldovei, nu sînt dependente de ajutorul statului, ci se bazează pe propriile forţe sau şi eventualul ajutor de la companiile-mamă.

În condiţiile cînd rating-ul Moldovei este atît de scăzut, povara datoriei externe atît de mare, iar sistemul fiscal, destul de împovărător pentru afacerile noi - investiţiile directe nu vor creşte vertiginos. În orice caz, aceste constrîngeri sînt determinate de factori obiectivi, şi soluţionarea lor ar trebui să fie scopul pe termen lung al conducerii ţării.

Privatizarea "Moldtelecom"-ului preconizată pentru trimestrul I 2003, ar putea eventual fi sursa necesară a investiţiilor, însă şi aceasta este periclitată de conjunctura pieţei telecom-urilor, care este în scădere şi diminuează şansele unei tranzacţii reuşite în perioada respectivă.

Prin urmare, în această situaţie nu urmează decît să ne folosim de arsenalul disponibil concentrînd eforturile în următoarele direcţii:

  • îmbunătăţirea imaginii ţării prin asigurarea suportului organizaţiilor financiare internaţionale; reducerea sarcinii datoriei externe şi ameliorarea rating-ului cotat de agenţiile internaţionale; atingerea unui nivel durabil de creştere economică şi capitalizarea pe seama acestuia;
  • marketingul oportunităţilor în domeniul investiţiilor directe în economie; transparenţa maximă în ceea ce priveşte procedurile, facilităţile şi garanţiile; utilizarea la maximă capacitate a posibilităţilor Internet-ului în scopul informării potenţialilor investitori;
  • definirea priorităţilor în politicile investiţionale, cum ar fi facilitarea investiţiilor străine în sectorul exportator etc.;
  • crearea unui climat favorabil afacerilor prin reducerea poverii fiscale.

În fine, trebuie să înţelegem că maximizarea investiţiilor străine este un obiectiv pentru realizarea căruia este necesară aplicarea unui efort coordonat al politicilor guvernului, compatibil cu programul de eradicare a sărăciei şi programele economice susţinute de Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială.

Загрузка...