Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prognoza demografică reprezintă acea variantă a proiectărilor demografice care are probabilitatea cea mai mare de a se realiza. Se pot distinge 2 mari tipuri de abordări a evoluţiei probabile a populaţiei:

  1. Abordarea tendenţială care pleacă de la ipoteza conform căreia factorii care au determinat evoluţiile trecute şi actuale vor acţiona şi în viitor în acelaşi timp.
  2. Abordarea normativă care are în vedere ipoteza potrivit căreia evoluţiile componentelor populaţiei în ţări mai puţin dezvoltate din punct de vedere socio-economic şi cultural, vor urma, cu un anumit decalaj în timp şi cu unele particularităţi locale şi regionale, evoluţiile pe care le-au avut, în acelaşi stadiu de dezvoltare, populaţiile din statele avansate.

Prognoza demografică este doar estimativă, aproximativă, nu reprezintă o profeţie şi depinde de foarte mulţi factori obiectivi sau subiectivi. În explicarea fenomenelor şi proceselor demografice atât de complexe, demograful trebuie să apeleze tot mai mult la istorie, sociologie şi economie. S-a făcut pe vremuri afirmaţia că istoria fără demografie rămâne o enigmă. Sintagma, preluată de demograf, ar suna în felul următor: demografia fără istorie  rămâne oarbă, fiind incapabilă să ofere explicaţii coerente fără să ţină cont de evoluţiile din sfera  istoriei politice, societăţii, economiei, din domeniul culturii şi religiei, dacă nu pune în evidenţă acumulările ultimelor decenii (Vladimir Trebici).

Pe plan mondial, populaţia Terrei va cunoaşte o adevărată explozie în următoarele două decenii, chiar dacă ritmurile de creştere vor fi în scădere. Potrivit raportului întocmit de Consiliul Naţional de Informaţii din SUA, până în 2015, populaţia planetei va ajunge la 7, 2 miliarde de locuitori. În 1985, populaţia mondială a înregistrat o creştere de 1,7% pe an, în 2000 a scăzut la 1,3% pe an iar previziunile pentru 2015 arată că sporul natural al planetei va fi de circa 1% pe an. Cu toate acestea, populaţia Chinei va creşte  la 1,4 miliarde locuitori, a Indiei la 1,2 miliarde,  iar Pakistanul va ajunge la 204,3 milioane locuitori. Va creşte  mult procentul populaţiei musulmane comparativ cu cel al populaţiei de religie creştină.

Din punct de vedere demografic, prognoza pentru Europa este diferită de restul continentelor. Europa este singurul continent unde în următorii 15 ani  populaţia va înregistra o scădere numerică (sporul natural fiind negativ). Ratele scăzute ale natalităţii şi creşterea speranţei de viaţă vor determina în Europa o semnificativă îmbătrânire a populaţiei, care va genera, pe termen lung, tensiuni şi probleme sociale, legate de sistemul de pensii şi de asigurări de sănătate.  Creşterea demografică se estimează că se va produce mai ales în Asia şi Africa şi aproape exclusiv în zonele urbane. Populaţia planetei se va concentra tot mai mult în oraşe. În 2015 se estimează că mai mult de jumătate din locuitorii Terrei vor trăi în mediul urban. Vor continua să se formeze adevărate „megalopolisuri” cu peste 10 milioane de locuitori, cu aspect cosmopolit. 

Загрузка...