Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Legăturile multiple ale demografiei cu diverse alte discipline rezultă din complexitatea factorului uman în cadrul societăţii. Pentru reconstituirea dinamicii populaţiei, demografia recurge la sprijinul unor discipline auxiliare ale istoriei: arheologie (pentru preistorie, antichitate, evul mediu), epigrafie (inscripţiile funerare, pisanii etc.), genealogie (testamente în primul rând), lingvistica (nume de localităţi care pot sugera fenomene demografice). De exemplu, Sălişte înseamnă „loc pustiu”, adică o localitate părăsită de locuitori, din varii motive.

Analiza demografică stabileşte legături şi cu geografia populaţiei (geografia umană), pentru a preciza repartiţia, densitatea sau migraţia populaţiei. Legăturile cu geografia se impun în privinţa climatologiei, care explică transmiterea epidemiilor.

            Demografia utilizează şi informaţiile oferite de medicina umană (privind epidemiile de ciumă, holeră, tifos exantematic, pelagră, tuberculoză etc. care au influenţat adesea decisiv mişcarea naturală a populaţiei). După încheierea acţiunii epidemiilor, urmează aproape întotdeauna o perioadă de avânt demografic. 

            Demografia colaborează şi cu istoria religiilor şi ştiinţele juridice. Doctrinele religioase şi-au pus decisiv amprenta în trecut asupra comportamentului demografic (în privinţa natalităţii, nupţialităţii, divorţialităţii etc.). Totodată, legislaţia dintr-o anumită ţară influenţează într-o anumită măsură fenomenele demografice, mai ales legile privitoare la familie (cu referire la mijloace contraceptive, avorturi, concubinaj, căsătorii, divorţuri etc.). Sunt de consemnat şi raporturile stabilite între demografie şi politică sau economie. Statele au promovat, încă din antichitate, anumite politici demografice (prin colonizări, deportări, atragerea de meşteşugari străini, persecuţii religioase, atragerea intelectualilor etc.). Sociologia îşi aduce viziunea proprie asupra fenomenelor demografice, precum şi o serie de metode de cercetare.    

Загрузка...