Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Diplomaţia parlamentară nu este încă un subiect studiat foarte în detaliu.Diplomaţia parlamentară s-a dezvoltat rapid în ultimele decenii şi pare să crească în relevanţă. Termenul de „diplomaţie parlamentară” poate fi folosit în mai multe sensuri9, de obicei diplomaţia parlamentară este suma activităţilor internaţionale susţinute de parlamentari pentru a creşte înţelegerea dintre ţări, şi pentru a se asista reciproc pentru îmbunătăţirea controlului guvernului şicreşterea legitimităţii instituţiilor inter-guvernamentale.

Deşi diplomaţia a fost până acum mai mult sau mai puţin o arenă rezervată exclusiv executivului, depăşirea graniţei dintre naţional şi străin a condus la o nevoie şi mai mare de parlamentari care să gândească problema care le era pusă în faţă. O mai mare implicare din partea parlamentelor în afacerile internaţionale este în parte rezultatul a ceea ce noi numim „globalizare‖. Recunoaşterea că activitatea guvernamentală în creştere în organizaţiile internaţionale trebuie mai bine controlată. Aceasta a crescut o dată cu această nevoie şi a condus, în ultimele decenii, la un număr de structuri inter-parlamentare care sunt făcute să faciliteze procesul de examinare. Pe de altă parte, parlamentele au realizat că nu mai pot lăsa guvernele să-şi asume întreaga responsabilitate pentru acţiunile de peste hotare. Acum, mai mult ca niciodata, parlamentarii individual şi parlamentele ca instituţii sunt chemate să-şi rezolve partea din problemele complexe care necesită o abordare multifaţetată. Aceste două aspecte ale sarcinii parlamentare internaţionale sunt strâns legate şi câteodată, mai ales în problemele Adunării Parlamentare a Consiliului European , pot acoperi parţial problema.

Загрузка...