Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Orice societate, orice organism social, pentru a evolua, trebuie să se supună unor reguli, fie şi numai din dorinţa de a evita dezordinea. O formă de ierarhie există, după cum se ştie, în orice societate organizată. Într-o societate evoluată, ordinea devine o necesitate inevitabilă şi imperioasă, întrucât complexitatea infinită a raporturilor umane impune respectarea unor reguli indispensabile desfăşurării paşnice a vieţii în comun.

Mutatis mutandis, raporturile dintre state nu pot fi fructuoase decât dacă se desfăşoară în

cadrul unei forme de organizare acceptată de toţi şi care comportă respectul reciproc al legilor şi cutumelor altor ţări. Pompa tradiţională şi ceremonialul pitoresc de altădată s-au diminuat, desigur, mult. Dar bunele maniere sunt, întocmai ca şi în trecut, necesare între state. Drept rezultat, diplomaţia guvernează relaţiile între state. Ea este arta de a atrage simpatii pentru ţara ta şi de a o înconjura de prietenii care să-i protejeze independenţa, precum şi de a reglementa pe cale paşnică diferendele internaţionale. Ea este în acelaşi timp tehnica răbdătoare care guvernează dezvoltarea relaţiilor internaţionale.

Arta şi ştiinţa au şi ele convenţiile lor, regulile lor şi, în egală măsură, constrângerile lor. Cu toate acestea, aspectul de ritual al activităţilor diplomatice au frapat întotdeauna observatori politici şi de marele public. Se ignoră astfel faţa nevăzută a acţiunilor întreprinse pentru apărarea interesului naţional. În timp ce statele, guvernele şi organizaţiile internaţionale acţionează şi-şi confruntă interesele în cursul evenimentelor internaţionale, diplomaţii care le reprezintă, făcând uz de metode tradiţionale care le permit să-şi confrunte fără pasiune instrucţiunile, caută împreună soluţii armonioase, făcând parte dreaptă intereselor şi -dacă este cazul- amorului propriu. Nu greşim dacă susţinem că diplomaţia este o artă specială care nu se confundă, nici prin obiect, nici prin metode cu alte activităţi umane şi, ca atare, are nevoie de specialişti care să se consacre cu pasiune şi dăruire totală acesteia - diplomaţii.

Pentru multe persoane, diplomaţii promovează obiectivele guvernului lor prin stratageme subtile şi cu o disimulare rafinată, înşelându-şi interlocutorii: şefi de stat, miniştri, colegi. Adesea se repetă cu plăcere şi cu un aer serios de glumă şi anume că "diplomatul este un om cinstit care minte în serviciul ţării sale". Desigur, aceasta este doar o glumă, care îşi păstrează.... actualitatea.

Загрузка...