Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

O misiune diplomatică cuprinde diferite birouri sau secţiuni, care corespund unei specializări a diplomaţilor. Aceste birouri pot avea chiar o anumită autonomie.

Structura misiunii diplomatice este ordonată de legea in ternă a statului acreditant şi ea corespunde importanţei şi puterii econornice a acestuia dar, de regulă, ea are următoarele secţiuni sau birouri:

Cancelaria este organul principal al misiunii; aici se primesc, se elaborează şi se trimit actele care sunt de competenţa şefului de misiune.

Cancelaria este condusă de un consilier, în cadrul ambasadelor, şi de un prim-secretar, în cadrul legaţiilor. Consilierul ajută pe şeful de misiune, îşi dă părerea asupra problemelor ce se ivesc şi este locţiitond şefului de misiune. Cancelaria este încadrată şi cu alţi funcţionari diplomatici, care redactează documente şi studiază evoluţia vieţii interne a statului acreditar, sau cu personal care foloseşte limba statului acreditar, fără a avea grade diplomatice.

Biroul sau secţia economică se ocupă cu relaţiile economice dintre statul acreditant şi statul acreditar. Pentru a conduce cu profit o politică economică, statele au nevoie de a cunoaşte structura de fond economică din statul acreditar, nevoile sale, resursele, piaţa de importuri şi exporturi, politica valutară şi de contingentare. Ataşatul comercial va studia economia statului acreditar din acest punct de vedere, el asistă misiunea diplomatică de a pregăti şi negocia acorduri comerciale şi va consilia pe resortisanţii săi asupra mijloacelor de realizare a intereselor lor economice. Ataşatul comercial colaborează cu consulul, care este persoana cea mai bine plasată în privinţa contactelor cu întreprinzătorii locali.

Biroul ataşaţilor militari, care poate avea o diviziune de birou militar propriu-zis şi de birou naval şi al aerului. Ataşatul militar face parte din forţele armate ale statului acreditant, dar este subordonat şefului de misiune. El poate comunica direct cu ministerul apărării, dacă informaţiile transmise au caracter de secret militar. Ataşatul militar are rolul de observator militar.

În această calitate el poate face schimb de păreri cu autorităţile militare locale; sarcina lui este însă de a informa guvernul său cu privire la instituţiile militare existente, la armamentul din dotarea forţelor armate, la politica militară etc.

Poziţia ataşatului militar este delicată, întrucât misiunea lui este de informare legală, ori această se poate face prin publicaţii oficiale, prin discuţii oficiale etc. care oferă surse limitate de date. Ataşaţii militari au funcţia de reprezentare la ceremoniile oficiale şi de a consilia pe şeful de misiune atunci când se negociază acorduri militare.

Biroul ataşatului cultural este o creaţie recentă, pornind de la influenţa culturii unui stat în viaţa   internaţională. Ataşaţii culturali pregătesc acordurile culturale, oferă burse de studii,

organizează conferinţe şi expoziţii’ artistice, creează cadrul învăţării limbii naţionale etc.

Biroul de presă este, în primul rând, o sursă de informare pentru misiunea diplomatică şi pentru statul acreditant însuşi cu privire la situaţia internă şi internaţională, astfel cum este reflectată în presă. El editează un buletin de presa.

Biroul de presă este obligat sa furnizeze statului acreditar informaţii privind viaţa internă din statul acreditant, să corecteze anumite informaţii din presa locală, contribuind la îmbunătăţirea relaţiilor dintre state. Ataşatul de presă este purtătorul de cuvânt al misiunii diplomatice[1]

 

[1] Stan P. Darius George - “Rolul diplomaţiei în buna conveţuire a statelor” pag.30

38

Загрузка...