De-a lungul timpului în cadrul burselor de valori s-au utilizat diferite tehnici de tranzacționare. Cele mai importante dintre acestea sunt:

 • tranzacţionarea în ring. Este sistemul clasic de tranzacţionare. Acesta are următoarele caracteristici:
  1. În sala de tranzacţionare din cadrul bursei sunt mai multe ringuri de tranzacţionare. În fiecare ring este un angajat al bursei care deschide sau închide şedinţa pentru un anumit titlu financiar.
  2. În jurul ringului de tranzacţionare se adună agenţii de bursă care doresc să realizeze tranzacţii pe titlul financiar cotat la ghişeul respectiv în acel moment. Agenţii de bursă în funcţie de reglementările specifice bursei şi ţării respective pot fi persoane fizice independente sau reprezentanţi ai unor intermediari persoane juridice.
  3. În funcţie de ordinele pe care le au de la clienţi sau ordinele în nume propriu agenţii de bursă anunţă prin strigare și gestică (semne specifice) ordinele respective ţinând cont de gradul de prioritate al acestora.
  4. În momentul în care se intersectează cererea cu oferta (ex. Un agent care a anunțat că vinde titlul ”X” la prețul ”Y” primește un răspuns din partea altui agent care cumpără în aceleași condiții) se încheie tranzacţia
 • tranzacţionarea în groapă. Are modul similar de funcţionare cu tehnica de tranzacționare în ring. Deosebirea e dată de modul de organizare a sălii de tranzacţionare, la acest sistem tranzacţia se face într-un amfiteatru (groapă), iar agenții de bursă sunt plasați pe treptele amfiteatrului. Se utilizează acelaşi procedeu de transmitere a ordinelor, prin strigare și gestică. Avantajul față de tehnica anterioară este dat de faptul că amplasarea agenților în amfiteatru permite o vizibilitate mai bună a acestora și a semnelor realizate de ei. Ca urmare se reduce riscul de pierdere a tranzacțiilor datorat neperceperii ordinelor transmise în piață din cauza lipsei contactului vizual sau a zgomotului.
 • tranzacţionarea prin înscrierea ordinelor pe tablă. Presupune scrierea de către un angajat al bursei pe o tablă a ordinelor transmise de către agenții de bursă. Ordinele erau ordonate după anumite criterii de prioritate. Inițial tablele erau clasic, dar treptat acestea s-au înlocuit cu table electronice. Avantajul acestei tehnici constă de asemenea în creșterea gradului de vizibilitate al ordinelor din piață..
 • tranzacţionare electronică. Este sistemul modern de tranzacţionare care are următoarele avantaje:
 1. permite o bună vizualizare a pieţei
 2. permite tranzacţionarea de la distanţă
 3. permite agenților de bursă să aibă acces rapid la informații pertinente prin utilizarea în timp real a unor softwere de analiză rapidă a pieţei şi instrumentelor financiare.

 

            Tendința care se manifestă pe plan mondial în cadrul burselor de valori este de trecere la tehnica de tranzacționare electronică, tocmai datorită avantajelor evidente specifice acesteia.

            Pe piața de capital din România, încă de la înființarea pieței bursiere și extrabursiere s-a adoptat tehnica electroniocă de tranzacționare.