loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ajutorul financiar acordat de Fondul Monetar Internaţional se bazează pe sistemul tranşelor de credit în care fiecare tranşă reprezintă 25 % din cota de participare a ţării respective. Prima tranşă este uşor de obţinut pentru ţările cu probleme în balanţa de plăţi. Pentru acordarea următoarelor tranşe, ţara care solicită ajutorul financiar trebuie să adopte un program politic elaborat în colaborare cu Fondul Monetar Internaţional. Creditul este luat în etape şi modificat după gradul în care sunt îndeplinite condiţiile impuse. Aceste facilităţi de creditare, inclusiv prima tranşă sunt limitate iar nivelul împrumuturilor trebuie reconsiderat în 5 ani.

               Facilităţile speciale de creditare pe care le acordă Fondul Monetar Internaţional sunt:

  1. facilitatea de finanţare compensatorie este introdusă cu scopul de a prelua din problemele balanţei de plăţi, ca urmare a unei diminuări temporare a câştigurilor din exporturi. Aceasta interesează în primul rând ţările producătoare de mărfuri de bază care riscă eşecuri în export, din motive fără posibilitate de control cum ar fi de exemplu, compromiterea recoltelor;
  2. facilităţi prin stocul tampon au în vedere posibilitatea de a finanţa menţinerea unor stocuri tampon ale unor mărfuri de bază pentru preîntâmpinarea unor situaţii de criză;
  3. facilităţi privind rambursarea creditelor pe o perioadă de timp mai lungă se acordă ţărilor în curs de dezvoltare care se confruntă cu dezechilibre structurale în producţie şi comerţ. Returnarea creditelor de acest tip începe după 4 ani iar întregul împrumut trebuie rambursat după 10 ani;
  4. facilităţi temporare care se acordă în situaţii de excepţie. De exemplu, facilităţi de creditare pentru ţările afectate de creşterile mari ale preţului petrolului (1974-1975);
  5. facilităţile de ajustare structurală sunt oferite ţărilor sărace pentru programe de reformă economică. Acest tip de credite sunt purtătoare de dobândă redusă (uneori poate coborî până la 0,15 % pe an) şi termen de rambursare mai mare de 10 ani, cu perioade de graţie avantajoase a căror durată se stabileşte în funcţie de scopul utilizării creditului respectiv;
  6. facilităţi de transformare sistemică înfiinţate special pentru ţările din blocul răsăritean al Europei. Ţările aflate în tranziţie către economia de piaţa pot împrumuta 50 % din cota de participare în două tranşe, cu termen flexibile.

               În concluzie, în ultimii 20 de ani, a existat o proliferare a facilităţilor de creditare, sistemul de creditare a devenit foarte complex şi totodată flexibil faţă de situaţiile deosebite apărute iar creditul maxim disponibil teoretic pentru ţările membre a crescut la 480 % din cota de participare. În timp ce în primii 25 ani de la înfiinţarea Fondul Monetar Internaţional 50 % din credit era deţinut de ţările industrializate, acum majoritatea debitorilor sunt ţări în curs de dezvoltare.

Loading...