loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Fiecare ţară membră contribuie cu capital la fondurile Băncii Mondiale, acesta fiind majorat la intervale regulate. Capitalul achitat direct băncii este estimat la 6 % din contribuţia totală. Cu toate acestea banca îşi rezervă dreptul de a cere oricând guvernelor să facă noi subscripţii, astfel încât să-şi poată onora obligaţiile, ceea ce este un factor de credibilitate alături de regula conform căreia împrumuturile restante nu pot depăşi capitalul subscris plus rezervele.

            Unele ţări optează pentru varianta capitalului achitat substanţial deoarece este discutabil dacă în caz de urgenţă toate ţările îşi pot îndeplini obligaţiile.

            Deşi este convertit în DST-uri evaluarea capitalului se face în dolari deoarece există o raportare a fiecărei monede naţionale la acesta. Ca urmare, banca este afectată de fluctuaţiile substanţiale ale ratei de schimb a dolarului.

            Banca se autofinanţează în principal prin obţinerea de capital de pe pieţele financiare internaţionale – această sursă de finanţare acoperă 85 % din resurse – în special sub formă de obligaţiuni pe termen mediu şi lung şi prin plasarea particulară de titluri la guverne, bănci centrale şi comerciale. Domeniul vast de activităţi şi credibilitatea excelentă conferă Băncii Mondiale o poziţie importantă în lumea bancară. Astfel Banca Mondială prin activul său, politica financiară agresivă şi cotaţia triplu A permit să păstreze un nivel redus al ratei dobânzii iar băncile comerciale nu cer garanţii de solvabilitate pentru banii împrumutaţi Băncii Mondiale.

            Circa 50 % din creditul total obţinut de Banca Mondială este format din hârtii de valoare pe termen scurt. Împrumuturile însă se acordă pe o perioadă de 15-20 ani, cu scutire de plată, în primii 3-5 ani, iar rata de împrumut a băncii este stabilită semestrial pe baza costului finanţării obţinute, plus o suprataxă de 0,5 %.

Loading...