loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Strategia de asistenţă a Grupului Băncii Mondiale prezintă două scenarii distincte. Dacă România va accelera reforma, asistenţa oferită de bancă va sprijini un set de reforme structurale şi sectoriale în vederea accelerării creşterii economice şi pregătirii României pentru eventuala aderare la Uniunea Europeană. În cadrul acestui scenariu de asistenţă maximă, sumele acordate de bancă ar atinge maximum 995 milioane de dolari pe perioada 2002-2004 pentru trei-patru operaţii pe an, spre deosebire de cei 600 milioane dolari acordaţi în perioada 1998-2000.

Prima operaţiune de ajustare va sprijini reformele care încurajează dezvoltarea sectorului privat (inclusiv reforma sectoarelor financiar şi energetic) iar următoarele operaţiuni vor sprijini reformele la nivel instituţional, de reglementare şi de guvernare, precum şi continuarea reformelor vizând dezvoltarea sectorului privat. Împrumuturile de ajustare vor completa împrumuturile pentru reforme sectoriale sub formã de împrumuturi individuale pentru investiţii. Serviciile non-împrumut vor include cel puţin patru studii asupra reformei pe an, plus diverse granturi, asistenţă tehnică, şi training oferit de Banca Mondială în domenii cheie ale reformei. Corporaţia Financiarã Internaţionalã, membră a Grupului Băncii Mondiale, va completa sprijinul acordat de Banca Mondială pentru dezvoltarea sectorului privat, cu accent pe patru domenii cheie: restructurarea infrastructurii municipale, obţinerea finanţării pentru restructurarea post-privatizare, sprijinirea dezvoltării pieţelor de capital şi a întreprinderilor mici şi mijlocii şi selectarea investiţiilor din sectorul privat pentru domeniul forestier. In general, nivelul activităţii Corporaţiei Financiare Internaţionale va depinde foarte mult de îmbunătăţirea mediului de afaceri din ţară.

Scenariul pentru o asistenţă maximă va fi determinat de progresul înregistrat în stabilirea cadrului macroeconomic responsabil de reducerea inflaţiei şi creşterea economicã, precum şi de progresul înregistrat în domeniul următoarelor domenii:

  • încheierea privatizărilor şi restructurărilor conform PSAL I;
  • iniţierea privatizării şi procesului de restructurare a numărului rămas de întreprinderi mari de stat;
  • implementarea unui plan pentru reducerea arieratelor din sectorul energetic;
  • privatizarea Băncii Comerciale Române şi a Casei de Economii şi Consemnaţiuni;
  • îmbunătăţirea cadrului legislativ şi de supraveghere a sectorului financiar;
  • aprobarea legislaţiei pentru asistenţă socialã (legea cadru pentru venitul minim garantat şi pentru asistenţă socială).
Loading...