loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Principalele etape privind derularea unui proiect de finanţare de către Corporaţia Financiară Internaţională, sunt următoarele :

  1. a) Cererea de finanţare._ Pentru obţinerea unei finanţări din partea Corporaţiei Financiare Internaţionale nu există un formular standard de cerere. O societate sau un întreprinzator care caută să înfiinţeze o nouă societate sau să extindă o firmă deja existentă se pot adresa direct Corporaţiei Financiare Internaţionale. Aceasta se poate face prin solicitarea unei intâlniri ori prin înaintarea unor informaţii preliminare despre proiect sau societate. După aceste contacte iniţiale şi o examinare preliminară, Corporaţia Financiară Internaţională va cere un studiu de fezabilitate sau un plan de afaceri detaliat pentru a stabili dacă să evalueze sau nu proiectul.
  2. b) Evaluarea si aprobarea investiţiei. În mod obişnuit, o echipă de evaluare este compusă dintr-un expert de investiţii cu pregătire financiară şi cunostinţe despre ţară în care proiectul este localizat şi dintr-un inginer cu pregătirea tehnică adecvată. Echipa este însarcinată să evalueze complet aspectele proiectului din punct de vedere managerial, tehnic, financiar şi al marketingului. Acest proces necesita vizite la locul propus pentru proiect si discutii detaliate cu investitorii. După întoarcerea la sediul central, echipa înaintează recomandările sale conducerii superioare. Daca finanţarea proiectului este aprobată, atunci departamentul juridic al Corporaţiei Financiare Internaţionale redactează documentele potrivite. Chestiunile nesoluţionate sunt negociate cu compania, guvernul sau institutiile financiare implicate si apoi proiectul este inaintat spre aprobare Consiliului de Directori al instituţiei;
  3. c) Înştiinţarea publică. Publicului îi sunt aduse la cunostinta elementele generale ale proiectului inainte ca investitiile urmarite sa fie supuse spre aprobare conducerii Corporaţiei Financiare Internaţionale. Publicul are de asemenea acces la documentele privind mediul.
  4. d) Vărsarea fondurilor şi supravegherea. Consecutiv aprobarii Consiliului de Directori, plăţile se fac in conditiile stipulate de documentele juridice asupra carora părţile au convenit, urmăreşte investiţiile sale îndeaproape, se consultă periodic cu managementul, trimite misiuni în deplasare pentru a vizita întreprinderea şi cere rapoarte financiare trimestriale, în timpul execuţiei proiectului cere rapoarte despre progresul acestuia, împreună cu informaţii despre factorii care ar putea afecta considerabil firma în care Corporaţia Financiară Internaţională a investit. De asemenea, sunt cerute rapoarte financiare anuale auditate contabil conform standardelor internaţionale de către contabili publici independenţi.
Loading...