loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) este o instituţie multinaţională înfiinţată în 1991 cu scopul de a acorda asistenţă ţărilor din Europa Centrală şi de Est în dezvoltarea unor economii de piaţă. Cei 59 de acţionari ai săi reprezintă atât ţări din această regiune cât şi din restul lumii, la care se adaugă Uniunea Europeană şi Banca Europeană de Investiţii.

5.1.1.Scurt istoric

După cel de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică şi alte ţări din estul Europei au respins Planul Marshall, fapt ce a dus la autoexcluderea acestora din cadrul instituţiilor internaţionale.

Pe 25 ianuarie 1949 a luat fiinţă CAER, o cooperare între Uniunea Sovietică, ţările Europei Răsăritene, Cuba şi Vietnam. Fiecare ţară participantă era specializată într-o anumită măsură în diverse ramuri industriale şi deoarece nici una din monedele naţionale nu era complet convertibilă, s-a aplicat un comerţ bilateral folosind ca monedă de referinţă rubla. Această instituţie s-a desfiinţat în 1991 deoarece treptat ţările membre au trecut de la o economie planificată la economia de piaţă, iar ţările foste membre CAER au încercat să-şi extindă activităţile de comerţ şi cu ţările din Vest pentru a câştiga valută forte cu care să importe tehnologie occidentală.

            În acest context, pe 29 mai 1990 în urma negocierilor în cadrul Grupului celor 7 (G7) a luat fiinţă Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Un pas important al negocierilor a fost acceptarea Uniunii Sovietice ca membru al acestei bănci deoarece în politica economică a Uniunii Sovietice nu se regăsea o orientare pronunţată şi bine definită spre economia de piaţă.

            5.1.2. Organizarea şi funcţiile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Ca şi în cazul celorlalte instituţii financiare internaţionale, autoritatea supremă în conducerea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare revine Consiliului Guvernatorilor care decide asupra admiterii unor noi membrii, asupra valorii capitalului băncii şi în alte probleme importante. Conducerea băncii revine Consiliului Directorilor al cărui preşedinte se alege prin votul majorităţii membrilor. În acordul de constituire al băncii se specifică faptul că ţările Uniunii Europene, şi Banca Europeană de investiţii vor deţine majoritatea acţiunilor în cadrul băncii. După presiuni puternice în Grupul celor 7, SUA a devenit acţionarul individual cel mai mare (10 %), urmată de Anglia, Franţa, Germania, Italia şi Japonia, fiecare cu 8,5 %, acţiunile fostelor republici sovietice  de 6 % şi ţările din Europa Centrală şi de Răsărit care au împreună puţin peste 6 %. Numărul de voturi este direct proporţional cu acţiunile în cadrul băncii, iar pentru luarea deciziei lor importante este nevoie de o majoritate de voturi.

            Funcţia principală a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este de a promova tranziţia la economia de piaţă în ţările care anterior erau planificate centralizat. Această funcţie se concretizează prin finanţarea proiectelor şi acordarea de consultanţă acestor ţări. A doua funcţie este atragerea de capital privat în Europa de Est.

            Unul din aspectele îndelung discutate a fost implicarea băncii exclusiv în finanţarea sectorului privat sau implicarea în susţinerea proiectelor de infrastructură guvernamentală. Astfel, s-a ajuns la un compromis prin care împrumuturile din sectorul public să fie limitate la 10 % din totalul împrumuturilor. Împrumuturile către guverne sau întreprinderile de stat se acordă dacă se dezvoltă un mediu participativ şi competitiv în cadrul economiei de piaţă sau pentru a-i facilita tranziţia spre controlul şi proprietatea privată.

           

            5.1.3. Structura financiară şi proiecte de finanţare ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

            Capitalul iniţial era de 10 mld. ECU din care 30 % din capital achitat iar restul garantat. Toate ţările membre au acceptat ECU pentru plata contribuţiilor şi doar americanii au insistat să-şi plătească contribuţia în dolari americani.

            Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare poate acorda împrumuturi, poate participa la capitalul social şi poate acorda garanţii. Totalul angajamentelor nu poate depăşi capitalul plus rezervele, banca angajează împrumuturi de pe pieţele internaţionale de capital şi are o cotaţie triplu A. Banca administrează şi o serie de fonduri speciale, inclusiv unul pentru ţările baltice, finanţat de ţările scandinave.

            Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare asigură finanţare pentru 25 de ţări membre, toate fiind în tranziţie spre economia de piaţă. De asemenea, ea a stabilit priorităţi pentru fiecare din aceste ţări, în cadrul unei strategii care este evaluată în fiecare an. La baza acestei strategii stă privatizarea întreprinderilor de stat şi trecerea de la economia centralizată la o economie de piaţă.

            O direcţie importantă în finanţarea proiectelor este reforma în sistemul bancar, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare investind în bănci comerciale locale, preluând participări la capitalul social (o bancă din Polonia şi Tekobank din Rusia) şi asigurând financiar pregătirea profesională a personalului băncii. De asemenea banca oferă un spectru larg de instrumente financiare şi are o abordare flexibilă în structurarea serviciilor sale financiare. Ca indicaţie, împrumutul minim standard este de 5 milioane ECU, dar această cifră poate fi flexibilă dacă proiectul aduce beneficii fundamentale pentru ţară.

            În ultima perioadă, banca şi-a îndreptat atenţia de la principalele 5 ţări est-europene (Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, România) spre ţările rămase în urmă din fosta Uniune Sovietică. Aceasta este o zonă mult mai dificilă pentru acţiunile băncii, deoarece forţele proreformă sunt mai puţin puternice şi preluarea unui număr de afaceri de mai mică importanţă, dar care necesită mult timp pentru rezolvare şi duce la creşterea costurilor băncii.

Condiţiile generale de creditare impuse de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sunt: ca în ţările solicitante să existe o democraţie pluripartită, un sistem legislativ disciplinat şi să se respecte drepturile omului.

În ceea ce priveşte activitatea viitoare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare se urmăreşte ca mandatul băncii de ajutorare a ţărilor foste socialiste să fie prelungit cât mai mult astfel încât aceasta să acţioneze în continuare ca un catalizator în atragerea capitalului privat spre Europa de Est.

Loading...