loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Plecând-se de la continutul conceptului de mediu al întreprinderii ( prin care se întelege  ansamblul de agenti si de forte din afara întreprinderii succeptibile a afecta modul în care aceasta îsi mentine sau îsi extinde schimburile pe piata), mediul de marketing al firmei de turism se defineste ca fiind acea parte a mediului acesteia care afecteaza acele aspecte ale ale activitatii sale care tin de optica ei de marketing.

            Studiile de marketing fac distinctie între micromediul si macromediul firmei.

1) Micromediul este constituit din agentii care se afla în anturajul imedit al firmei, cuprinzând : furnizorii de resurse, intermediarii, firmele concurente si clientela.

  1. a) Furnizorii de resurse materiale si de munca, prin forta conomica de care dispun, influentaza pozitia pe piata a firmei de turism (nefavorabil - daca în negocieri îsi pot impune - sau favorabil -  daca n-au posibilitatea sa-si impuna propriile conditii privind preturile, modalitatile de plata, garantiile etc.).
  2. b) Intermediarii sunt firme specializate care preiau unele activitati pe care firmele de turism nu le pot realiza la fel de eficient, ei fiind constituiti din comercianti si agenti.

            Comerciantii sunt firme specializate în realizarea actelor de vindere-cumparare a serviciilor turistice,  grupându-se în:

            - detailisti, adica agentii care furnizeaza clientelei potentiale informatiile asupra voiajelor posibile, modalitatilor de transport, conditiilor de cazare, animatiei, tarifelor practicate etc., fiind autorizate sa vânda efectiv serviciile clientelei la tarifele convenite;

- angrosisti, de tipul « voiajistilor » sau tur-operatorilor care se interpun între furnizorii de prestatii si detailisti, care pregatesc (înainte ca cererea sa fi fost formulata).

            Agentii sunt persoane fizice sau juridice care se angajeaza, în numele firmelor de turism sau clientilor, sa negocieze contractele de vânzare-cumparare si alte conditii de realizare a serviciilor de turism.

            Rolul intermediarilor va fi prezentat pe larg în capitolul destinat distributiei serviciilor turistice.

  1. c) Clientii reprezinta componenta micromediului careia firma de turism trebuie sa-i acorde cea mai mare atentie. Atunci când acestia sunt foarte numerosi, ei sunt cunoscuti sub denumirea de public, firma fiind obligata sa organizeze si sa întretina functionarea unui compartiment specializat de relatii cu publicul.
  2. d) Concurenta este elementul de micromediu al carui importanta pentru specialistii de marketing ai firmei de turism este cel putin la nivelul celei acordate clientelei. Ea va fi analizata într-un capitol special.

            2) Macromediul este definit de factorii tehnici, economici, geografici, demografici, politico-juridici, socio-culturali, naturali etc. care-si exercita influenta asupra starii si evolutiei firmei pe piata.

  1. a) Mediul tehnologic este componenta macromediului, definita de ritmul progresului tehnic si de amploarea cercetarii stiintifice, care influenteaza tate componentele mix-ului de marketing al unei firme, începând cu produsul turistic (ritmul înnoirii serviciilor, costul lor, calitatea etc.), continuând cu preturile si canalele de distributie si încheind cu solutiile publicitare.
  2. b) Mediul economic reprezinta componenta de baza a macromediului constituita de preturi si tarife, inflatie, venituri, înclenatii spre consum sau economii, ciclul economic etc.

            Preturile  (tarifele) serviciilor turistice si ale resurselor pe care ele se bazeaza reprezinta componentele principale ale cererii si ofertei de astfel de servicii, precum si instrumentele concurentiale de care depind hotarâtor starea si perspectivele firmelor pe piata.

            Inflatia, ca factor strâns legat de preturi, isi exercita influenta prin orientarea clientelei spre serviciile turistice mai ieftine, prin diminuarea loialitatii fata de anumite firme, prin restrângerea volumului de prestatii turistice etc.

            Veniturile reprezintand, alaturi de nivelul preturilor si tarifelor, cea mai mare influenta asupra cererii de prestatii turistice. Fara un nivel suficient de înalt al veniturilor, omul nu-si permite practic (decât foarte rar) sa solicite pe piata servicii de acest gen, nevoia de turism situându-se în piramida lui Maslow deasupra nevoilor fundamentale. Acest factor actioneaza pe piata îndependent sau împreuna cu altii, care deriva din venituri, cum ar fi : economiile si creditul, averea, înclinatia spre consum sau spre economii etc.

            Economiile si creditul sunt factori care confera cererii consumatorilor de servicii turistice o anumita independenta fata de veniturile perioadei curente. Fiind relativ scumpe, serviciile de turism presupun adeseori acumularea de economii (mai ales în cazul celor solicitate în vacante) sau contractarea de credite. Oricum, atât economiile cât si creditele pot contribui la încurajarea sau descurajarea cererii curente.

            Rata dobânzii,  impulsionând înteresul spre realizarea de economii (atunci când este ridicata) sau spre contractarea creditelor (când este coborâta) poate amâna sau grabi cererea  curenta de servicii turistice  (în contul veniturilor din perioadele trecute sau viitoare). Însasi investitia în domeniul turismului poate fi stimulata sau descurajata de nivelul  coborât sau înalt al ratei dobânzii.

            Înclinatia oamenilor spre consum sau spre economii constituie un factor care regleaza nivelurile veniturilor afectate la un moment dat satisfacerii cererii de prestatii turistice, actiunea sa afectând corelatia obisnuita venituri curente – cerere precum si cifra de afaceri a firmelor de turism.

            Averea, respectiv ansamblul acumularilor financiare si  materiale realizate de detinatorul ei de-a lungul timpului (pe seama salariilor, profitului, donatiilor, mostenirilor etc.) este un alt factor principal al mediului economic, care influenteaza sensibil puterea de cumparare a clientelei, respectiv orientarea lor spre anumite tipuri de servicii turistice.

            Fazele ciclului economic aduc în centrul atentiei un gen sau altul de strategii de marketing ale firmelor turistice. Astfel, în faza de boom, când gradul de ocupare  si veniturile  populatiei  sunt în crestere, accentul va cadea pe servicii de buna calitate, complexe, care se vând la preturi mari, fiind sprijinite de campanii publicitare si canale de distributie vaste, iar în faza de criza, când populatia este în pierdere de locuri de munca si de venituri,  preocuparile vor viza mai ales conservarea capacitatilor disponibile, oferta de servicii ieftine si de calitate mai joasa etc.

  1. c) Mediul demografic reprezinta pentru firmele de turism unul dintre cele mai importante elemente ale macromediului, pe care responsabilii de marketing îl abordeaza sub aspecte multiple, cum ar fi:

- marimea si structura populatiei, din care rezulta  principalele dimensiuni ale pietei turistice (capacitatea de absorbtie, dinamica, structura cererii si ofertei etc.);

- densitatea populatiei, care influenteaza îndeosebi configuratia retelei de distributie a serviciilor turistice si tipurile de solutii publicitare utilizabile;

- distributia geografica a populatiei, din care deriva distibutia cererii, a retelei de agentii turistice si de alti intermediari etc.;

- mobilitatea în spatiu a populatiei, care, în cazul turismului, reprezinta indiscutabil una dintre cele mai importante componente ale macromediului firmelor, de ea depinzând si viteza cu care se transmite în teritoriu imaginea cu privire la calitatea sau lipsa de calitate a serviciilor pe care le presteaza;

- vârsta oamenilor,  care , coraborata cu veniturilor,  se afla într-o corelatie foarte strânsa cu dorinta oamenilor de a calatori (clientela principala a firmei de turism fiind populatia de vârsta scolara si cea aflata la a doua tinerete);

- rata nuptialitatii, care genereaza un gen aparte de calatorii (cele din luna de miere);

- celibatul, derivat oarecum din rata nuptialitatii si cea a divorturilor,  care dimensioneaza un segment de baza a pietei turistice (celibatarii fiind mari amatori de servicii de petrecere a timpului liber);

            - rata natalitatii, de care depinde marimea si dinamica populatie (si cererii), nou nascutii facându-i însa pe parinti sa renunte la serviciile turistice cel putin temporar;

-structura socio-culturala, religioasa si etnica a populatiei, turismul cultural, cel religios, cel vizând descoperirea « radacinilor » fiind sub incidenta dircta a acestui factor etc. 

  1. d) Mediul politico-juridic reprezinta cea dea patra componenta de baza a macromediului, el influentând strategiile de marketing ale firmelor mai ales prin politica si legislatia în domeniul turismului, prin limitarile superioare si inferioare impuse tarifelor, prin barierrele sau înlesnirile privind obtinerea vizelor de intrare-iesire în si din tara în scopuri turistice etc.
  2. e) Mediul socio-cultural (care vizeaza clasele sociale, valorile culturale centrale, coexistenta subculturilor, evolutia fluxurilor culturale, relatiile cu allti oameni, cu anumite institutii si cu natura etc.) este o alta modalitate de prezentare a mediului extern al unei firme de turism cu largi implicatii asupra politicilor ei de marketing.
  3. f) Mediul natural (amplasarea în spatiu a localitatilor, varietatea formelor de relief, existenta sau inexistenta diverselor tipuri de monumente ale naturii, posibilitatile de acces în zonele de mare atractie - cascade, pesteri, piscuri, lacuri  -, peisajul etc.) reprezinta adeseori cel mai important factor generator de turism.

            Toate componentele mico si macromediului la care ne-am referit aici (precum si altele) se impun a fi avute în vedere pe larg în fundamentarea strategiilor de marketing ale firmelor de turism.

Loading...