Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Însusi faptul cã termenul de marketing provine din englezescul market, care înseamnã piatã, demonstreazã atentia cu totul specialã pe care specialistii în marketing trebuie sã o acorde (si o acordã de fapt) pietii, aceasta fiind elementul fundamental prin intermediul cãruia oamenii îsi satisfac nevoilme de consum (inclusiv cea de produse turistice).

Venind vorba despre nevoi, credem cã este util sã reamintim cã acestea se pot satisface pe multiple cãi, si anume prin:

  • preluarea bunurilor direct din naturã;
  • autoproductie;
  • fortã, înselãtorie si coruptie;
  • cersit ;
  • vânzarea-cumpãrarea buburilor pe piatãi etc.

            În ceea ce priveste nevoia de produse turistice, aceasta se acoperã mai putin prin fortã, înselãtorie, coruptie si cersit (forme pe care studiile de marketing practic le ignorã), ea acoperindu-se aproape integral prin intermediul pietei.

            Autoproductia este o cale de satisfacerii a nevoii de servicii turistice la care se face apel foarte sporadic (numai atunci când beneficiarul se deplaseazã cu mijloace proprii la locu în care se aflã punctul de atractie turisticã, cazându-se si servind masa în spatii – case de odihnã – proprietatea lui, neapelând la ghizi sau alte persoane specializate etc.). De asemenea, preluarea produselor turistice direct din naturã (admirarea peisajelor naturale, de pildã, în timp ce  o persoanã cãlãtoreste întâmplãtor printr-o zonã neamenajatã special în scopuri turistice, fãrã a i se solicita de cãtre cineva o platã pentru asa ceva) este o modalitate de acoperire a nevoii de turism care scapã în totalitate  atentiei specialistului de marketing al firmei de turism.

Загрузка...