loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prin potential al unei piete turistice vom întelege nivelul maxim al vânzãrilor tuturor firmelor, exprimat în unitãti fizice sau monetare, care îsi plaseazã produsele turistice pe acea piatã.

            Dintre metodele care pot fi folosite în dimensionarea potentialului unei astfel de piete, vom prezenta doar dou: metoda globalã si metoda analiticã.

            Metoda globalã se bazeazã pe urmãtoarea revatie de principiu:

Pp   Ncfcp,

în car: Pp- potentialul piete; Nc- numãrul probabil de cumpãrãtori de produse turistic; fc- frecventa medie a cumpãrãrilor deastfel de produse (numãrul mediu de cumpãrãri pe un turist în perioada consideratã); p – pretul mediu al produsului turistic.

            Cel mai greu de estimat în astfel de calcule este numãrul probabil de consumatori ai produsului turistic (Nc). În vederea determinãrii lui,  se impun a fi efectuate studii de piatã speciale, ele având caracter prospectiv.

                        Metoda analiticã, sau a fractiilor în lant (cum mai este denumitã), face uz de o relatie de urmãtorul tip:

PT  P (1 – kn) v kt kts ktsikT

în care: PT- potentialul pietei în cazul unui produs turistic nou T (sã zicem al unei noi pârtii de schi care urmeazã a fi construitã pe Rarãu); P – populatia totalã din zona servitã de piata în cauzã; kn- fractiunea (ponderea) populatiei care, din diverse cauze (vârstã prea înaintatã, lipsã de venituri etc.), nu va solicita în mod sigur noul produs T; v – veniturile medii ale unei persoane aferente perioadei de calcul (lei); kt- ponderea medie a veniturilor afectate de o persoanã turismului; kts- proportia veniturilor afectate de o persoanã turismului sportiv în totalul veniturilor destinate turismului; ktsi- ponderea veniturilor destinate turismului sportiv de iarnã în totalul veniturilor repartizate de oppersoanã turismului sportiv; kT- proportia veniturilor ce vot fi cheltuite de o persoanã pentru turismul orientat spre noul produs (noua pârtie de schi) în totalul veniturilor afectate turismului sportiv de iarnã.

             De la caz la caz, numãrul fractiilor luate în considerare cu ocazia efectuãrii unor astfel de calcule poate fi mai mare sau mai mic.

Loading...