loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Rolul marketingului este incontestabil în economia de piaţă.

      Există mai mulţi factori care au condus la creşterea rolului marketingului, cinci fiind esenţiali:

 1. consumatori tot mai sofisticaţi şi exigenţi;
 2. concurenţa din ce în ce mai dură;
 3. separarea şi respectiv distanţarea tot mai evidentă a producţiei de consum;
 4. apariţia şi dezvoltarea de întreprinderi tot mai complexe care îndepărtează sensibil angajaţii acesteia de consumatorul final, şi care generează două probleme deosebite pentru întreprinderea modernă şi complexă:
 • una ţine de operativitatea soluţionării cererilor conflictuale.
 • alta ţine de nevoia separării proprietăţii şi a controlului.
 1. schimbări rapide ale mediului.

Rolul marketingului este foarte bine pus în evidenţă de funcţiile sale:

 1. Investigarea pieţei, a necesităţilor de consum
  • funcţie premisă – care începe cu mult înaintea fabricării produsului şi continuă până în momentul intrării sale în consum şi chiar după aceea;
 2. Conectarea dinamică a întreprinderii la mediul social-economic
  • funcţie mijloc – prin care se asigură mobilizarea resurselor materiale, financiare şi umane ale întreprinderii, pentru a răspunde cât mai fidel, prin produsele pe care le fabrică şi/sau comercializează, nevoilor purtătorilor cererii;
 3. Satisfacerea pe un plan superior a nevoilor consumatorilor
  • funcţie obiectiv – ce defineşte finalitatea activităţii întreprinderii, recunoaşterea socială, de facto a concordanţei dintre utilitatea produselor fabricate şi nevoile vizate;
 4. Maximizarea profitului, a eficienţei economice

–   funcţie obiectiv – ce reţine atenţia asupra faptului că scopul activităţii economice a întreprinderii este profitul, iar satisfacerea nevoilor de consum constituie mijlocul cel mai sigur de obţinere a profitului.

Loading...