loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Stabilirea tipurilor de sate turistice constă în identificarea şi relevarea specificului localităţilor şi gruparea lor în câteva tipuri fundamentale, în vederea promovării, în fiecare localitate, a celor mai adecvate produse turistice rurale, în funcţie atât de principalele caracteristici geografice, sociale şi economice, cât şi de principalele motivaţii şi opţiuni ale categoriilor de turişti care vizitează localitatea respectivă.

Aplicarea principiului specializării în domeniul organizării şi funcţionării satului turistic considerăm a fi cu atât mai necesară cu cât fiecare localitate rurală constituie o entitate economică, cu particularităţi proprii şi activităţi specifice, care rămân a fi identificate şi valorificate cât mai eficient posibil, din punct de vedere turistic.

Din punct de vedere teoretic, problema tipologiei satelor turistice poate fi abordată ca o problemă de ordin opţional, însă decizia aplicării ei în practică, determinarea tipului de sat turistic este de natură obiectivă. Pentru aceasta este necesar ca, pe lângă dorinţa şi intenţia organizatorilor de turism rural, satul turistic respectiv să întrunească un cuantum de condiţii naturale şi istorice, social-economice obiective, care să fie definitorii pentru fiecare tip de sat turistic.

Deoarece caracteristicile care pot fi luate în consideraţie în tipologia satelor turistice sunt numeroase şi variate de la o localitate rurală la alta ne vom rezuma doar la prezentarea unei tipologii generale a satelor turistice, acceptate şi recomandate de către Agenţia Turismului în cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015, compartimentul “Turismul rural”.

1. Sate turistice etnografico-folclorice. În această categorie se pot încadra satele în care portul tradiţional, arhitectura, mobilarea şi decorarea interioarelor în stil rustic, muzica şi dansurile populare predomină şi se impun ca însuşiri esenţiale ale satului respectiv. În aceste sate pot fi oferite turiştilor servicii de cazare şi de servire a mesei în condiţii autentice (mobilier, decor şi lenjerie în stil popular; meniuri tradiţionale, servite în veselă şi cu tacâmuri specifice – farfurii şi străchini din ceramică, linguri de lemn etc., ceea ce nu exclude posibilitatea folosirii la cerere şi a tacâmurilor moderne).

În aceste sate se pot organiza expoziţii artizanale permanente cu vânzare, iar pentru turiştii care nu rămân în localitate, ci numai o vizitează, se pot amenaja una sau mai multe gospodării ca muzeu etnografic în aer liber. De asemenea, în aceste sate pot fi identificaţi şi stimulaţi rapsozi populari (vocali şi instrumentali), permanentizate horele (duminicale şi de sărbători), târgurile, alte obiceiuri şi tradiţii locale, la care să participe efectiv şi turiştii.

Actualmente, păstrarea şi perpetuarea folclorului şi îndeosebi a etnografiei (portul naţional, tehnicile tradiţionale de muncă, arhitectura ţărănească, mobilarea şi decorarea interioarelor etc.), în formele lor originale şi tradiţionale, se află în declin în Republica Moldova, devenind puncte tot mai izolate pe harta etnofolclorică a ţării noastre. Formele şi conţinutul modului de viaţă urban au pătruns şi continuă să pătrundă în mediul rural. Iată de ce, abordând viitorul unor posibile sate turistice din Republica Moldova, considerăm că specificul lor etnografic poate şi trebuie să fie conservat şi perpetuat în forme adecvate. Altfel, interesul pentru satul moldovenesc cu împrejurimile sale va scădea treptat.

Cu mai multă receptivitate şi interes din partea autorităţilor administrative centrale şi locale şi de specialitate, se poate perpetua, chiar şi în condiţiile civilizaţiei contemporane, specificul etnografic şi folcloric al unor sate din Republica Moldova. Acest deziderat trebuie urmărit cu atât mai mult, cu cât numeroşi săteni din unele sate ale ţării noastre manifestă interes vădit pentru menţinerea modului lor tradiţional de viaţă, aceste aşezări rurale având toate şansele să devină pe viitor centre turistice permanente, de notorietate internaţională, deosebit de rentabile.

2. Sate turistice de creaţie artistică şi artizanală. Este cunoscut interesul numeroşilor turişti pentru creaţia artistică şi artizanală, precum şi dorinţa lor pentru consumul unor astfel de creaţii direct de la sursă, de la producătorul însuşi. Aceste sate pot oferi posibilitatea practicării unui turism de sejur, în cadrul căruia, în ateliere special amenajate şi sub îndrumarea unor specialişti şi meşteri populari renumiţi, turiştii s-ar putea iniţia în artă şi tehnici arhaice populare. Avem în vedere identificarea posibilităţilor de practicare a unora dintre aceste activităţi chiar în cadrul gospodăriilor gazdă. Există numeroase sate în care preocuparea de bază a gospodinelor este ţesutul covoarelor la războaiele ţărăneşti, cusăturile şi broderiile populare, activităţi în care pot fi iniţiaţi turiştii amatori. Aşadar, caracteristica esenţială a acestor sate, imaginea lor de marcă, ar putea fi producţia artistică şi artizanală, care poate fi valorificată cu succes din punct de vedere turistic.

3. Sate turistice climaterice şi peisagistice. Caracteristica predominantă a acestor sate turistice, destinate turismului de sejur (pentru amatorii de linişte, de plimbări solitare, într-un peisaj deosebit) este cadrul natural şi poziţia geografică izolată de centrele aglomerate şi de marile artere de circulaţie. Satele Republicii Moldova, cu gospodăriile situate pe văi şi coline, la o mică distanţă unele faţă de altele, cu pajişti, vii sau livezi, ar putea satisface motivaţia fundamentală de “reîntoarcere la natură” a unui număr mare din populaţia urbană a ţării noastre şi a eventualilor turişti străini.

4. Sate turistice viti-pomicole. În satele în care predomină această caracteristică (cultivarea pomilor fructiferi şi a viţei de vie), activităţile turistice sunt posibile pe toată durata anului, atât în perioada recoltării, cât şi după aceea, prin oferirea fructelor, strugurilor şi a preparatelor pe baza lor (de exemplu, cura uvală, bazată pe consumul dozat al sucului de struguri). De asemenea, pot fi avute în vedere multe alte preparate culinare, comune sau dietetice, pe bază de fructe. În aceste sate turistice, o atracţie deosebită şi în acelaşi timp o sursă sigură şi principală de profit ar putea deveni degustările de vinuri, preparate în condiţii tradiţionale ţărăneşti, precum şi participarea la producerea acestora.

Loading...