loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Într-o economie modernă, serviciile, cunoscute sub denumirea de sector terţiar, au o importanţă deosebită pentru derularea activităţii sectorului primar (agricultură, piscicultură, silvicultură, industria extractivă) şi a sectorului secundar (industria prelucrătoare, construcţii) precum şi pentru asigurarea trebuinţelor populaţiei.

Serviciile reprezintă un efect al revoluţiei ştiinţifice şi al aprofundării muncii în domeniile primarului şi secundarului. În general, serviciile sunt activităţi efectuate de persoane individuale, întreprinderi, instituţii care satisfac anumite necesităţi materiale sau spirituale, fără a se concretiza într-un produs de genul celor fabricate de firmele din primar şi secundar. În sfera serviciilor se includ şi unele activităţi ce pot fi asimilate meşteşugurilor.

Criteriile de delimitare a sferei serviciilor sunt:

  1. serviciile reprezintă o formă de activitate umană care se depune în diferite momente relative: la perioada de producere a unui bun anterior, ulterior producţiei sale, în scopul facilităţii consumului respectivelor produse (comercializare, reparaţie etc.);
  2. prestarea serviciilor coincide cu consumul lor;
  3. activităţile prestatoare de servicii se răsfrâng asupra omului şi uneori asupra naturii, de cele mai mult ori nefiind materiale.

Pentru a stabili locul serviciilor pentru o economie, trebuie să se facă o diferenţiere între natura serviciilor şi celelalte activităţi (ele se împart statistic de cele mai multe ori). Totodată, unele servicii intră în cadrul întreprinderilor din sectorul primar şi/sau secundar (încălţăminte, confecţii, marochinărie etc.).

Indiferent de soluţia de încadrare a serviciilor, rezultatul concret al indicatorilor statistici ce delimitează acest sector trebuie să surprindă:

  1. satisfacerea unei game tot mai diversificate de nevoi personale, sociale şi spirituale;
  2. satisfacerea unor nevoi ale populaţiei ce decurg din pătrunderea masivă în consumul neproductiv al unei largi game de bunuri de folosinţă îndelungat, pentru uz casnic şi personal şi care necesită instalare, întreţinere, reparaţii etc.
  3. realizarea cu eficienţă sporită a unor funcţii necesare desfăşurării activităţilor din sectorul primar şi sectorul secundar.
Loading...