loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Diversitatea serviciilor pentru întreprinderi şi funcţiile complexe pe care le îndeplinesc în sistemul productiv modern impun gruparea acestora în mai multe categorii care să permită o analiză unitară a conducerii şi evoluţiei lor.

Având în vedere concordanţa naturii serviciilor cu specificul cererii ce trebuie satisfăcută, specialiştii propun următoarea tipologie a prestărilor de servicii pentru agenţii economic şi a funcţionalităţii acestora:

  1. Servicii administrative, financiar-contabile şi de personal, grupă care subînsumează activităţi realizate de mai multe categorii de firme:

- birouri de consultanţă juridică şi fiscală (avocaţi, notari, inspectori de specialitate);

- birouri de contabilitate (expertiză contabilă, gestiune şi control);

- birouri de consultanţă financiară şi economică;

- birouri de audit extern;

- societăţi de formare a personalului;

- societăţi de recrutare a personalului;

- societăţi de servicii financiare (servicii de factoring: plăţi de salarii, facturi);

- societăţi prestatoare de servicii birocratice (dactilografiere, traducere, poştă, etc.)

Oferta serviciilor prestate de categoriile de firme menţionate răspunde funcţionalităţii administrative a agenţilor producători de bunuri economice, cu cele trei faţete ale acesteia: a) gestiunea juridică, financiară şi economică; b) gestiunea administrativă; c) gestiunea personalului.

  1. Servicii de gestiune a producţiei bunurilor materiale diverse, grupă care subînsumează activităţi realizate de următoarele categorii de firme:

- societăţi de inginerie industrială, a sistemelor de producţie, a fabricaţiei propriu-zise;

- societăţi şi organisme de cercetare-dezvoltare;

- societăţi de măsurare şi control al calităţii;

- societăţi de recuperare şi reciclare a unor bunuri.

Serviciile oferite de astfel de firme răspund funcţiei de gestiune a producţiei, cu cele două componente ale ei: a) ingineria industrială a cercetării-dezvoltării; b) gestiunea producţiei propriu-zise.

  1. Serviciile comerciale, grupă care include activităţi realizate de firme specializate:

- societăţi specializate în studii de marketing, de comportament al consumatorului, de strategii şi politici de marketing;

- societăţi de creaţie, de intermediere, de servicii publicitare;

- societăţi comerciale angrosiste (pentru vânzarea produselor în partizi mari);

- societăţi e intermediere comercială;

- societăţi de promovare a exporturilor şi a distribuţiei în străinătate;

- societăţi de servicii post-vânzare;

- societăţi de mărci şi brevete.

Pachetele de servicii organizate de firmele aparţinând acestei grupe pentru agenţii economici producători încearcă să răspundă funcţionalităţii comerciale a acestora, cu componentele ce-i sunt proprii: a) promovarea comercială; b) vânzarea; c) garanţia pentru bunurile ce fac obiectul producţiei pentru piaţă; d) asigurarea protecţiei prin mărci şi brevete.

  1. Servicii logistice, de comunicare şi transport, asigurate prin unităţi de profil, respectiv:

- birouri de investigare şi organizare;

- societăţi de servicii şi consiliere în informatică;

- societăţi de transport: rutier, feroviar, fluvial-maritim, aerian;

- intermediari ai transporturilor (curieri de expediţie, delegaţi, agenţi vamali);

- depozite, antrepozite, societăţi de gestiune a stocurilor;

- agenţii de voiaj (călătorii de afaceri, organizate de întruniri: seminarii, conferinţe etc.);

- agenţi imobiliari (tranzacţii şi administrare);

- agenţii de locaţie mobiliară (materială şi diverse echipamente);

- societăţi de leasing;

- societăţi de arhitectură (arhitecţi, experţi în urbanism şi sistematizare);

Diversitatea serviciilor din această grupă răspunde funcţiei logistică-comunicare, faţetelor corespunzătoare acesteia: a) organizare-informare; b) cumpărări de mărfuri; c) transporturi-antrepozite; d) gestiunea imobiliară şi mobiliară; e) ingineria infrastructurii.

  1. Servicii publice, prestate de firme cum ar fi:

- societăţi de salubrizare, de întreţinere a clădirilor;

- societăti de protecţie, de  securitate;

- societăţi de restaurare industrială.

Faţă de cele prezentate, se impune menţiunea că unele categorii de servicii, cum ar fi: comerţul, transporturile, serviciile de poştă şi telecomunicaţii ş.a. servesc atât scopurilor producţiei, cât şi celor de satisfacere a unor nevoi ale populaţiei (de aprovizionare, deplasare, comunicare), putând astfel fi încadrate atât în categoria serviciilor pentru întreprinderi cât şi în cea a serviciilor pentru populaţie, motiv pentru care sunt evidenţiate distinct în clasificările statistice.

Tipologia serviciilor pentru întreprinderi cuprinde o gamă extrem de diversă de activităţi, unele „clasice”, cu o vechime de sute de ani şi altele „moderne”, cu o istorie mult mai recentă şi ritmuri spectaculoase de evoluţie.

Loading...