loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Principalele categorii de asigurări private de sănătate practicate sunt următoarele:

- asigurarea medicală standard;

- asigurarea medicală pentru boli incurabile;

- asigurarea medicală pentru intervenţii chirurgicale;

- asigurarea medicală extinsă;

- asigurarea colectivă de sănătate;

- asigurarea intervenţiilor stomatologice;

- asigurarea asistenţei medicale pe termen lung;

- asigurarea venitului în perioada de incapacitate de muncă;

- asigurarea pentru invaliditate temporară din boală;

- asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate.

            Asigurarea medicală standard

            Este o formă de asigurare destinată acoperirii totale sau parţiale a costurilor de spitalizare, dacă spitalizarea depăşeşte un anumit număr de zile consecutive (de obicei 3 sau 5), a costurilor tratamentului medical ca rezultat al unei boli sau vătămări corporale în perioada asigurată sau acoperirea pentru boală sau compensarea veniturilor pe perioada de boală.

            Riscul de deces nu este asigurat.

            Primele de asigurare sunt diferite pentru bărbaţi şi femei. Ca şi în alte tipuri de contracte de asigurări de sănătate, se stabileşte o perioadă de aşteptare, numai după expirarea căreia acoperirea devine efectivă; aceasta poate fi de 3-6 luni. Costurile acoperite pot fi:

            - de spitalizare;

            - de convalescenţă;

            - de tratament la domiciliu după externare;

            - indemnizaţie pentru maternitate;

            - consultaţii la un medic generalist;

            - consultaţii, diagnostic şi/sau taxe la specialişti (radiologie, ecografic, oncologie, etc.);

            - intervenţii chirurgicale;

            - servicii private de ambulanţă;

            - închirierea unui scaun cu rotile, etc.

            Nivelul primei de asigurare are în vedere şi categoriile ocupaţionale, datorită riscurilor diferite.

            Sumele asigurate plătite pot îmbrăca următoarele forme:

            - sume fixe, forfetare, reprezentând o indemnizaţie pe zi de spitalizare sau sumă fixă pentru intervenţii chirurgicale;

            - compensarea cheltuielilor de spitalizare sub forma unor indemnizaţii pentru servicii de spitalizare private, tratament medical/chirurgical.

            Asigurarea medicală pentru boli incurabile

            Este o formă de asigurare ce poate fi o acoperire principală sau ca o clauză adiţională. Suma asigurată se va plăti asiguratului la momentul diagnosticării uneia dintre bolile grave, incurabile, incluse pe o listă. Scopul plăţii acestei sume este de a compensa cheltuielile cu tratamentul medical sau, pur şi simplu, de a trăi mai bine.

            Suma asigurată poate fi:

            - sumă plătită la momentul diagnosticării bolii. Sumele pot fi egale sau, mai frecvent, diferite pentru fiecare tip de diagnostic;

            - sumă plătită anticipat la diagnosticarea unei astfel de boli şi restul la momentul decesului. De exemplu, 50% din suma asigurată se plăteşte în momentul diagnosticării şi 50% după producerea decesului;

            - sumă ce se plăteşte separat şi în plus faţă de orice altă sumă.

            Prin această formă de asigurare se oferă asiguraţilor protecţie pentru bolile incurabile cum sunt: cancer, infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficienţă renală cu dializă, bypass arterial coronarian, transplant de organe vitale, invaliditate, în funcţie de ocupaţie, până la vârsta de pensionare.

            Factorii determinanţi în calculul primei de asigurare sunt următorii:

            - frecvenţa apariţiei bolilor respective, care sunt destul de diferite între bărbaţi şi femei. Conform statisticilor bărbaţii sunt mult mai expuşi la atacuri de cord între 40-50 de ani, în timp ce femeile sunt mai expuse la cancer, în special între 30-60 de ani;

            - vârsta maximă de intrare şi de ieşire din risc;

            - dacă persoana este fumătoare sau nu;

            - date statistice privind cauzele deceselor;

            - sistemul internaţional de clasificare a bolilor, incidenţa principalelor boli conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;

            - definirea medicală şi stabilirea criteriilor privind definirea bolilor acoperite.

            Asigurarea medicală pentru intervenţii chirurgicale

            Asigurarea se încheie pentru orice intervenţie chirurgicală efectuată de asigurat, inclusiv copiii acestuia, ca rezultat al unei boli sau accident survenite în perioada de valabilitate a asigurării. Această formă de asigurare poate să apară ca un produs distinct sau ca o clauză adiţională ce se poate ataşa la un produs deja existent.

            Prima de asigurare ia în considerare unii factori specifici, date privind starea de sănătate a populaţiei, indicatori de morbiditate, vârsta, numărul de intervenţii chirurgicale pe tipuri. Primele pot fi diferite pentru bărbaţi şi femei.

            Suma asigurată va fi plătită în situaţia în care asiguratul suportă o intervenţie chirurgicală. Sumele asigurate sunt fixe şi se stabilesc în funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale. Clientul poate decide asupra nivelului acestor sume între anumite limite minime şi maxime. Limita maximă este suma asigurată pentru acoperirea principală, iar cea minimă este stabilită de asigurător pe baza datelor statistice privind costul intervenţiilor chirurgicale.

            Intervenţia chirurgicală trebuie justificată de către un medic specialist, în spital. În cazul unei intervenţii chirurgicale asupra unei persoane aflate în perioada asigurării, suma asigurată va fi plătită, asiguratul rămânând protejat în continuare. Poliţa expiră la termenul menţionat, sau în caz de deces al asiguratului.

            Contractul se poate încheia de persoane fizice sau juridice în calitate de contractanţi.

            Persoana asigurată poate fi orice persoană fizică ce se încadrează în limitele de vârstă stabilite de asigurător (de exemplu, 16-57 de ani). În cele mai multe cazuri, societăţile de asigurare acceptă şi copiii asiguratului, care pot fi asiguraţi odată cu unul dintre părinţi în baza aceleiaşi poliţe.

            Beneficiarul poliţei este stabilit de către contractantul asigurării. De obicei, el este asiguratul însuşi sau, în cazul în care asiguraţi sunt şi copiii, beneficiarul este părintele care va încasa suma respectivă.

            Evenimentul asigurat este orice operaţie chirurgicală efectuată asiguratului sau copiilor datorită unei boli sau a unui accident intervenite în cadrul perioadei de asigurare.

            Operaţiile pentru care se plătesc sumele asigurate pot fi clasificate în funcţie de gravitate, în acest sens, sumele asigurate pot fi multiplicate de câteva ori, conform acestor criterii, pe baza unor liste anterior elaborate de către asigurător.

            Asigurarea medicală extinsă – scopul este de a preveni ruinarea financiară a asiguratului, ca urmare a survenirii unei îmbolnăviri sau vătămări corporale deosebit de grave. Deoarece ea este foarte scumpă, majoritatea asiguraţilor optează pentru includerea ei în planuri de asigurare colectivă.

            Asigurarea colectivă de sănătate – este contractată de către agenţii economici care dispun de capacitatea financiară de a plăti un preţ ridicat încheierii unei asemenea asigurări. Asigurarea aceasta este folosită de agentul economic pentru a atrage un personal calificat, care va fi interesat să fie asigurat de către firmă.

            Asigurarea dentară – este un tip de asigurare de sănătate care acoperă tratamentele stomatologice curente, precum şi deteriorarea danturii ca urmare a unui accident.

            Principalul avantaj al asigurării dentare este acela că îi ajută pe angajaţi să poată plăti costul tratamentelor stomatologice. De asemenea, asigurarea îi încurajează pe asiguraţi să meargă cu regularitate la dentist, putând, astfel, detecta sau preveni probleme dentare serioase.

            Asigurarea asistenţei medicale pe termen lung. Asigurarea asistenţei medicale pe termen lung este un anumit tip de asigurare a cheltuielilor medicale, pe baza căreia se plătesc despăgubiri în bani pentru îngrijirea medicală pe termen lung, de care persoana asigurată beneficiază într-un sanatoriu, spital sau locuinţă.

            Costul acestor servicii este foarte mare. Ca rezultat, multe persoane în vârstă au cumpărat asigurări pe termen lung pentru a achita notele de plată implicate de o spitalizare prelungită într-un sanatoriu sau spital.

            Asigurarea venitului în perioada de incapacitate de muncă – este o formă a asigurării de sănătate care plăteşte o indemnizaţie periodică unei persoane care este în incapacitate de a lucra, ca urmare a unei îmbolnăviri sau vătămări corporale.

            Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate este disponibilă în varianta pentru turism sau pentru afaceri. Ea acoperă îmbolnăvirea neaşteptată şi imprevizibilă, prejudicierea corporală ca urmare a unui accident şi decesul din cele două cauze de mai sus.

            Asigurătorul suportă cheltuielile privind:

            - vizite medicale, medicamente, spitalizare;

            - transportul cu salvarea;

            - tratament stomatologic de urgenţă;

            - repatrierea bolnavului sau a corpului său neînsufleţit.

            În completarea asigurărilor de sănătate de sine stătătoare practicate sub forma contractelor menţionate mai sus, societăţile de asigurări oferă componente de asigurări de sănătate, în pachete de bază sau sub formă de clauze opţionale (beneficii suplimentare), ataşate asigurărilor de viaţă şi asigurărilor de accidente, ceea ce a amplificat extrem de mult gradul de adaptare la cerinţele clientului şi volumul acestei pieţe.

Loading...